Logo dolnyzemplin.sk

Groszov palác

 

Na týchto miestach sa pôvodne rozprestierali bažiny, v 19. storočí tu už stál hostinec grófa Sztárayho.

Samotný objekt Groszovho paláca bol vybudovaný okolo roku 1905 v štýle miestnej secesie maďarskej proveniencie (architektmi budovy boli G. Papp a F. Szabolcs, pôvodným priezviskom Grosz – názov paláca je preto odvodený od jeho mena).

Objekt je typický svojou nárožnou štvorcovou vežou, ukončenou kladivami – symbolom hutníctva. V krídle do ulice sa pôvodne nachádzal hotel, zvyšok slúžil na bývanie.

Budovu dlhodobo vlastnila rodina Durschlagovcov.

V medzivojnovom období v objekte sídlila Dunajská banka, neskôr Sedliacka banka, nachádzalo sa tu tiež zlatníctvo, hodinárstvo, obchody, reštaurácia, kancelária či byt.

Po druhej svetovej vojne tu bola umiestnená lekáreň, časť priestorov slúžila aj pre potreby Bistra (išlo o služby rýchleho občerstvenia).

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Будівля банку
Bank building
Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Hvezdáreň v Michalovciach
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kaštieľ Sztárayovcov
Moussonov dom
Parky, vzácne stromy
Radnica
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Zlatý býk
Židovská synagóga

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu