doko (Jozef Kotulič)

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Spravodlivá valorizácia dôchodkov

... absolútne spravodlivá síce asi nikdy nebude, ale aspoň ako tak reálna, by predsa len mohla byť ...

Ledva parlament schválil programové vyhlásenie vlády, už začínajú rôzne turbulencie okolo jeho obsahu. Mňa zaujali tie, ktoré sa týkajú starobných dôchodkov a ich valorizácie. Prečo ? No preto, že jednotlivé argumenty politikov ale aj ekonómov sú  na ten istý problém mnohokrát v ostrom protiklade.  Pritom v hre je valorizácia od 1.1.2017, ktorá podľa  včerajších správ z RTVS, by za nezmenenej situácie bola o 0,6 € nižšia, než je v roku 2016. Teda dosiahla by sumu asi 1,3  €.

1. Pre ilustráciu uvediem niektoré názory. Zvyšovanie dôchodkov vyššou pevnou sumou, obhajuje  minister práce. Doterajší mechanizmus sa mu totiž zdá nedostatočný. Naopak, poslanec za stranu SaS to nepovažuje za potrebné, lebo argumentuje tým, že by sa zasa enormne zvýšili náklady na vyplácanie  dôchodkov, čo je pri stave súčasnej slovenskej ekonomiky neúnosné. Známy televízny ekonóm to zasa vidí tak, že valorizovať dôchodky je potrebné, ale nie podľa pevnej čiastky ale podľa % aby sa zachovala ich zásluhovosť.

2. Aké boli a aké sú zákony hovoriace o starobnom dôchodku a čo je podľa zákona valorizácia? V súčasnej dobe platná zákonná úprava (zákon č. 461/2003 Z. z.) stanovuje, že starobný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu v starobe.  A dôchodkové dávky, že sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Do 31.12.2003 pritom platila iná zákonná úprava (zákon č.100/1988 Z. z.) a tá stanovovala toto. Výška dávok dôchodkového zabezpečenia závisela predovšetkým od pracovných zásluh, a to od dĺžky doby zamestnania, a od výšky dosahovaných zárobkov. Zároveň sa uplatňovali aj sociálne hľadiská. Dávky sociálneho zabezpečenia sa zvyšovali v závislosti od rastu príjmov z pracovnej činnosti a v súlade s rastom životnej úrovne pracujúcich.

3. Takže, argumentovať dnes  o zásluhovosti nielen pri výpočte výšky  starobných dôchodkov ale aj pri valorizácii, je podľa mňa už dávno prežitý anachronizmus. Platný zákon totiž pre túto oblasť výslovne o zásluhovosti nikde nehovorí. V súčasnej dobe je teda aktuálna len zmena zákona o sociálnom poistení, ktorá by stanovila nové podmienky platné pre budúcu valorizáciu.

Pokiaľ k tomu dôjde, porovnajme si aký je rozdiel medzi zvyšovaním valorizácie o pevnú sumu a o zvyšovanie podľa %.  Pre náš prípad si stanovme tieto modelové čísla. Nech je výška prvého SD 400 € a druhého SD 800 €. Potom rozdiel medzi takto  priznanými SD je 400 €.  Pre náš príklad budem rátať so zvýšením SD o pevnú čiastku 5 € a potom o zvýšení 3 %.   

1. Zvýšenie o 5 €:

SD 400 € sa zvýši na 405 €; SD 800 € sa zvýši na 805 €. Rozdiel medzi SD ostane 400 €.

2. Zvýšenie o 3 %:

SD 400 € sa zvýši na 412 €; SD 800 sa zvýši na 824 €. Rozdiel medzi SD sa zvýši o 12 € v neprospech nižšieho SD a bude  namiesto 400 € už 412 €.

Teda nielen z matematického hľadiska, ale aj podľa platného zákona, mi vychádza, že ak nedôjde k zmene zákonov, potom valorizácia SD od 1.1.2017 bude spravodlivá vtedy, ak bude vykonaná len o pevnú čiastku. Prečo by teda výška valorizácie v roku 2017 nemohla (po zmene zákona)  závisieť od rastu príjmov z pracovnej činnosti a v súlade s rastom životnej úrovne pracujúcich? Tak ako to už  platilo, aj  do 31.12.2003.  Príjemný deň praje doko.

 

 


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. Ešte doplnenie
    Od 1. júla 2015 je minimálny dôchodok 311,10 € a priemerná výška SD k 31.3.2016 bola 413,98 €
    publikované: 29.04.2016 11:32 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. www
    Urcite chceme valorizaciu podla zasluhovosti, ty de...t. Na tvojich 5 eur sa mozeme ......
    publikované: 29.04.2016 14:22 | autor: www (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014