Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nastala už pandémia aj v legislatíve vlády SR ?

... Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou a to len zákonom.
Problémy s ochorením COVID – 19 sú na Slovensku veľké. Vláda SR a ostatné kompetentné inštitúcie robia čo môžu, ale nie vždy tak, aby to bolo právne čisté a zrozumiteľné pre každého, koho sa závery týchto orgánov dotýkajú. Tu mám na myslí nejasné právne dokumenty, na základe ktorých vláda údajne nariadila vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva.  Ide o Uznesenie vlády SR č. 665 z 18.10.2020 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18810  a Návrh na vykonanie celoštátneho testovania. Ktorý nemá žiadne číslo, dátum, hlavičku ale ani ho nikto nepodpísal. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25396/1

Totiž slovenská Ústava prikazuje, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ale každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.  Tiež sa tam dá dočítať, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ale aj to, že na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať aj nariadenia. Teda nie uznesenia ! Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. Podrobnejšie o tvorbe legislatívy hovorí zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ten upravuje základné pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sú Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a opatrenia.  Ale uznesenie vlády sa v kategórii všeobecne záväzných právnych predpisov ako vidíme nenachádza ! Slovenské právo pozná ale iné akty, ktoré sa vyhlasujú v zbierke zákonov. Áno to sú uznesenia vlády, o ktorých vláda  rozhodla, že sa majú vyhlásiť v zbierke zákonov. Žiadosť o vyhlásenie uznesení vlády podáva Úrad vlády Slovenskej republiky. Je to preto, lebo o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.  Uznesenie vlády SR č. 665 z 18.10.2020 ale v zbierke zákonov nebolo vyhlásené.  Prečo ? No ja sa domnievam, že zrejme nespĺňalo  všetky legislatívne a zákonné požiadavky medzi, ktoré patria napr. takéto:

„Právny predpis musí byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané. Právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou v právnom poriadku a nestali sa vzájomne protirečivými. Vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené.“

Viete vôbec sa nedivím starostom obcí, keď v TV hovoria, že síce úlohu testovania splnia, ale nevedia podľa akej právnej normy. V tých dvoch právnych normách, o ktorých tu píšem, nie  je napr. ani pol slova o dobrovoľnosti účastníkov, alebo o povinnosti občanov preukazovať sa certifikatmi. Čí o povinnosti plnenia príkazov príslušníkov ozbrojených síl. Ale je tam napr. napísané, že testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 10 rokov. O 65 a viac ročných tam tiež nie ani pol slova. Samozrejme, že nie som proti testovaniu, ale nech je vykonávané podľa platných slovenských právnych noriem, ktoré platia aj v čase núdzového stavu. Príjemný víkend praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

 1. V čase socializmu koloval vtip. Vraj na každom ministerstve bol jeden dobré
  platený ale menej chápavý úradník, ktorého popisom práce bolo, prečítať každú vytvorenú právnu normu, ak jej porozumel on, tak až potom ju expedovali medzi pospolitý ľud.
  Dnes už asi toto miesto zrušili. Škoda ako vidieť, ešte by sa zišlo.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Výber z vyhlášky ÚVZ k obmedzeniu vstupu: Zákaz sa nevzťahuje naky
  na vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby. Je to čierny humor alebo seriózna právna norma ?
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014