Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu , časť I.

...To budú postihovaní všetci, čo neemigrovali a ostali žiť v spomínanom komunistickom režime, lebo iná voľba nebola ?
Pozornejšia časť občanov Slovenska si už iste všimla, že do NR SR bol predložený návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Predseda NR SR určil gestorom Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, a stanovil lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021. O čom teda ten návrh je ?

V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza:  ... „Cieľom a hlavným účelom tohto zákona je odobratie nezaslúžených benefitov poskytovaných v dôchodkovom zabezpečení bývalým vrcholovým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách (príslušníkom, funkcionárom a zamestnancom týchto zložiek) t. j. osobám, ktoré sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, resp. pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu. Zákon zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebudú tolerované a osoby, ktoré taký režim podporujú, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované. Účelom tohto zákona nie je žiaden akt pomsty voči dotknutým osobám, ale je nim nastolenie základnej spoločenskej spravodlivosti.“ A koho by sa mal ten postih benefitov konkrétne tykať ?  

V návrhu zákona je napísané, že má ísť o osoby, ktoré vykonávali službu spravidla v období od 25. februára 1948 do 11. januára 1990 v niektorom z nasledujúcich funkčných postavení.

1. Člen zboru povereníkov; člen vlády; poslanec národného zhromaždenia; poslanec SNR; člen alebo zamestnanec ÚV KSČ alebo KSS ;

2. Osoba, ktorá bola zamestnancom ministerstva vnútra, ministerstva národnej bezpečnosti, ministerstva národnej obrany alebo zamestnancom zboru národnej bezpečnosti zodpovedným za riadenie útvarov zboru národnej bezpečnosti zložky Štátnej bezpečnosti, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo Pohraničnej stráže.

3. Alebo bola príslušníkom zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti, príslušníkom Spravodajskej správy Generálneho štábu ČSĽA alebo príslušníkom spravodajských útvarov Pohraničnej stráže.

4. Bola zamestnancom alebo príslušníkom právnych predchodcov štátnych orgánov a iných organizácií uvedených vyššie.

5. Službou je činnosť v štátnom orgáne, straníckej organizácii a inej organizácii, ktorá umožnila komunistickému režimu a tým, ktorí ho aktívne presadzovali, zasahovať do života občanov a iných osôb v rozsahu ustanovenom v § 1 ods. 3 zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu.

Neviem ako vy, ale mne tento návrh zákona,  namiesto jasnej definície toho, koho sa má tykať, pripomína lovenie v mútnej vode. Napr. kto je zamestnancom ministerstva vnútra, ministerstva národnej bezpečnosti alebo ministerstva národnej obrany ? Je to len tá osoba, ktorá zodpovedala za riadenie zložky alebo sem patria aj ostatní radoví zamestnanci (napr. administratívno-hospodárski zamestnanci, či zamestnanci zaradení na robotníckych funkciách – údržbári, kuriči a podob.) ? A koho si máme zaradiť do kategórie: ...osoby, ktoré sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, resp. pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu.. ? (Patria tam napr. aj lekári, učitelia, riaditelia štátnych podnikov, sudcovia, prokurátori, dozorcovia väzňov, stranícki funkcionári okresov, krajov, atď .. ?)  Veď hlavným poslaním každej štátnej inštitúcie bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu ! Mne preto tento návrh zákona pripomína skôr politický manifest ako solídnu právnu normu. S troškou irónie sa spýtam. To budeme postihovaní všetci, čo sme neemigrovali a ostali sme žiť  v spomínanom komunistickom režime, lebo iná voľba nebola ? Príjemný deň praje doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. V roku 1991 vtedajšie FZ ČSFR definovalo, kto sa nemôže uchádzať o
    výkon funkcií obsadzovaných voľbou, vymenovaním alebo ustanovovaním. Za tým účelom bol vydaný zákon č.451/1991 Z. z. v ktorom sú presne vymenované inštitúcie aj funkcie kde nesmeli byť zamestnaní občania, ktorí v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 vykonávali niektorú v tomto zákone vymenovaných činností. Napr. boli tam uvedení aj príslušníci Ľudových milícií, ale aj občania evidovaní v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti. Páni poslanci ale vo svojom návrhu tento zákon vôbec nebrali do úvahy !? Prečo ?
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014