Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Slovensku, Šulianske jazero

...raritou je fakt, že Šulianske jazero síce nesie meno časti obce Horný Bar - Šuľany, ktorá je vzdušnou čiarou ponad prívodný kanál, vzdialená 1 500 metrov, avšak reálne sa tam z tejto obce obchádzkou,skôr ako za 20 minút nedostanete ...

Úradná definícia hovorí, že je to pôvodné  štrkovisko, teda bývalá materiálová jama „B“, ktorá vznikla hospodárskou činnosťou a to bagrovaním štrkopieskov v rokoch 1977 – 1992 pre potreby výstavby Vodného diela Gabčíkovo. Dnes je táto lokalita zaradená do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Určitou raritou je fakt, že Šulianske jazero síce nesie meno časti obce Horný Bar - Šuľany, ktorá je vzdušnou čiarou ponad prívodný kanál, vzdialená 1 500 metrov, avšak jazero sa rozprestiera v dvoch územných katastroch a to v katastri obce Bodíky a Vojka nad Dunajom. V letných mesiacoch síce ponúka možnosť kúpania sa, ale štrkové brehy sú neupravené a na viacerých miestach prístup do vody znepríjemňuje vodný porast. Pritom jazero má najväčšiu hĺbku až 15 m. Ale viac povedia moje fotografie zo 4.7.2021.