Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Adventné zamyslenie. Už naozaj umrela láska ?

...osobne si myslím, že láska k blížnemu, láska matky a otca k svojim deťom, na Slovensku ešte neumrela. Aj keď mnohokrát doráňaná, ale je tu.

Začalo nám adventné obdobie. Je 3. december 2017, hoci svätenie adventu siaha až do prvých storočí existencie kresťanstva, až v 12. storočí dochádza k jeho jednotnému sláveniu, asi s takým obsahom, aký poznáme dnes. Tak či tak, advent bol  a je časom pokánia. Vlastným pokánim a skutkami kresťanskej lásky máme teda pripraviť „ hodné bývanie Bohočlovekovi v našom srdci, aby v ňom panoval a ostával až do posledného súdu, kedy oslávime posledný príchod Pána, a po ňom večné, veľké Vianoce v nebi.“   Citát som našiel v cirkevnej brožúrke z roku 1936. A použil som ho preto, lebo ma zaujalo spojenie pokánia so skutkami kresťanskej lásky.  

V inej kresťanskej  publikácii, vydanej v roku 1956 som našiel text. ktorý napísal anglický spisovateľ Hall Caine, kde vo svojom pojednaní o konci sveta uvažuje asi takto.  „ Svet nezanikne ohňom, ani potopou, mrazom a podob., ale odňatím prazdroja života – stratou lásky. Stačí, ak by sa Všemohúci v dôsledku ľudských hriechov rozhodol, že zo sŕdc ľudských, vezme lásku.  A tak by nastal deň, kedy sa ľudia prebudia, ale už bez lásky. Len čo umrela láska, každý sa hnal len za svojím osobným prospechom. Domov, rodina, manželstvo, stali sa prázdnymi slovami. Obchod sa stal bezuzdnou mamonárskou borbou po peniazoch. Ľudia prestali poctivo pracovať, verejný život upadol. Starať sa o blaho, o ideály, o bratstvo ľudí – to všetko stalo sa ľudstvu bláznivosťou. Napokon bezmedzná lakomosť, závisť, vzájomná nevraživosť, nenávisť a pomstivosť sa natoľko rozrástli, že ľudia sa nehanebne okrádali, olupovali, bili a vraždili.“ Takto, podľa H. Caine, môže nastať približovanie konca sveta v dôsledku nelásky. (Pútnik svätovojtešský rok 1956 str. 69)

Predchádzajúce riadky, síce navodzujú asociácie aj s dnešnou dobou, osobne si myslím, že láska k blížnemu, láska matky  a otca k svojim deťom a naopak, na Slovensku ešte neumrela a stále žije. Aj keď mnohokrát doráňaná, ale je tu. Ale stačí nám naša láska k Bohu na to, aby sme pochopili aj lásku Božiu, k nám, jeho deťom ? Pomôcť v tom nám pomôže uvedomenie si, že všemohúci Boh z lásky k nám, stal sa obyčajným človekom. Narodil sa v chudobe, chudobným rodičom. Bol prenasledovaný a vyhnaný do cudziny. Celý život zakusoval biedu vtedajšej spoločnosti. Nakoniec za nás všetkých zomiera na kríži, a to medzi dvoma lotrami. A to všetko „len“ preto, aby nás pri svojom poslednom príchode, všetkých zachránil od večnej smrti.  Porozmýšľajme o tom, veď adventný čas je na konanie skutkov kresťanskej lásky  ako stvorený.  Pokojný advent 2017 všetkým praje doko. O Advente v roku 2016 si môžete prečítať na http://doko.blog.sk/detail-viete-vy--kto-som-ja--.html?a=1d9b1739abd77a41428ef43f6f66c18e
Religiozita | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014