Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Neurorehabilitácia - pomáha deťom v liečbe ich ťažkostí

.... roboticky asistovaný tréning chôdze pomocou elektronicky riadených ortéz je sľubným prostriedkom pre rehabilitáciu detí, adolescentov i dospelých s centrálnou poruchou chôdze...
Pri jednej návšteve jezuitskej kaplnky, som so zaujatím počúval kázeň viac ako 70 ročného pátra jezuitu,  ktorý sa veriacim zdôveril, že od raného detstva pri chôdzi kríva, lebo prekonal detskú mozgovú obrnu (DMO). Hovoril, že najviac ho bolela nie tak choroba, ale prístup jeho  rovesníkov, ktorí sa mu pre jeho krívanie vysmievali. Pritom aj napriek tomuto hendikepu, dokázal na vysokej škole vyštudovať ekonomiku a po roku 1989 aj teologickú fakultu a tak sa stal kňazom.

Tento príbeh mi prišiel na um, keď som na jednom portáli narazil na recenziu k novo vydanej odbornej medicínskej publikácii „Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie.“  Jej autorka MUDr. Stanislava Klobucká, PhD v nej píše, že dnešná moderná rehabilitácia má veľa možností ako pomáhať pacientom po DMO aj prostredníctvom najmodernejších medicínsko-technických zariadení, ktoré na Slovensku máme a reprezentujú svetovú špičku v odbore rehabilitácia a fyzikálna medicína. Publikácia prihliada na významný pokrok v oblasti neurovied a reflektuje súčasné klinické a výskumné trendy. Ako príklad uvádza virtuálne prostredie systému Lokomat alebo  asistovanú terapiu na zariadení Armeo. Obidve zariadenia riadi počítač, za asistencie fyzioterapeuta. V recenzii sa píše, že  roboticky asistovaný tréning chôdze pomocou elektronicky riadených ortéz je sľubným prostriedkom pre rehabilitáciu detí, adolescentov i dospelých s centrálnou poruchou chôdze. Pritom pozorovateľné zlepšenie zdravotného stavu nastalo u všetkých liečených vekových kategórií – detí, adolescentov i mladých dospelých pacientov s DMO.  V publikácii sa o autorke, ktorá je primárkou v Rehabilitačnom centre Harmony  n.o. na Kudlákovej ulici v Bratislave – Dúbravke, dozvieme, že už viac ako 10 rokov sa zaoberá problematikou vývojovej neurológie a detskej rehabilitácie. Špecificky sa venuje roboticky asistovanej terapii a využitiu medicínsko-technických postupov v rehabilitácii. Na Slovensku patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti pediatrickej neurorehabilitácie. Externe prednáša na Katedre fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Spoluatorsky sa podieľala aj na príprave monografie  Handbook on Cerebral Palsy: Risk Factors, Therapeutic Management and Long-Term Prognosis (Nova science publishers, New York, 2014). Vydala aj mnoho iných odborných publikácií. Vrátim sa na úvod blogu. Verím, že vďaka veľkému pokroku, ktorý bol v liečení DMO dosiahnutý, bude stále viac takých pacientov, ktorým veda pomôže pri zlepšení ich zdravotného stavu a zaradení sa do bežného života a to tak aby sa vo svojom živote vyhli podobným atakom, akým čelil, v úvode spomínaný jezuitský páter. Príjemný deň praje doko

Viac aj na            http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=46723f97bd9dcc00606ed5dfb7c1b1a6

Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. Linka na knihu „Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie“
    publikované: 10.09.2018 18:33 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014