Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Poľsku, Dukla

... poľské mestečko Dukla, si veľmi veľa vytrpelo v Druhej svetovej vojne, no známe je aj tým, že k jeho obyvateľom od roku 1414 patril pustovník, svätý Ján z Dukly ....

Poľské mestečko Dukla, má necelých 2 200 obyvateľov a leží iba 17 km od hranice so Slovenskom. Pre Slovákov je známe najmä v spojení s udalosťami Druhej svetovej vojny. Menej známe je to, že vojaci slovenskej rýchlej divízie,  vojnovej Slovenskej republiky 24. júna 1941 prekročili poľskú hranicu a cez Barwinek, Duklu, Haczów a Sanok postupovali spolu s nemeckým Werhmachtom  na Sovietsky zväz. Opačným smerom, teda od Dukly cez Dukliansky priesmyk smerom na Svidník a Prešov, postupovali v septembri 1944 vojaci sovietskej Červenej armády a československí vojaci, aby pomáhali pri oslobodzovaní Československej republiky od nemeckých okupantov. Nie div, že obyvatelia tohto mestečka, ktorých väčšinu, až 80 %,  tvorili Židia si v čase nemeckej okupácie v Druhej svetovej vojne veľa vytrpeli. Mesto Nemci dokonca vyplienili a budovy z 90 % úplne zničili.

Okrem tejto smutnej histórie sa mestečko Dukla môže pochváliť tým, že v jeho katastri sa nachádza pútnická svätyňa svätého Jána z Dukly. Pustovník, svätý Ján z Dukly sa narodil v roku 1414 a zomrel takmer slepý v roku 1484. Za svätého ho v roku 1997 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Keď pôjdete cez mestečko Dukla napríklad do Krosna,  potom nemôžete túto svätyňu prehliadnuť, lebo leží hneď vľavo pri ceste, ulica Poczstowa. Je to rozľahlý priestor, kde okrem kostola, kláštora a cintorína je aj veľké parkovisko. Miestu dominuje malý parčík, v ktorom sa nachádza kríž a sochy svätého Jána z Dukly a svätého Jána Pavla II. Ako to tam vyzeralo pri mojej návšteve, si môžete pozrieť na nasledujúcich mojich obrázkoch.