Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Retroaktivita- podľa našich poslancov je iná pre bývalých vojakov a iná pre ostatných občanov

...Cirkevný obrad je platný len vtedy, ak predtým už bol vykonaný aj obrad občiansky. Tento zákon nadobúda účinnosť 30.6.2012...

Pred časom som písal o iniciatíve  poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia,  ktorí sa právnymi krokmi domáhajú dosiahnutia svojho, podľa mňa oprávneného nároku, a to vyplatenia už zákonom schválenej valorizácie ich dávok k 1.7.2012. Z komentárov, ale aj inými kanálmi  ma čitatelia blogu poprosili, aby som pojem retroaktivita vysvetlil zrozumiteľnejšie.

1. Krátky slovník slovenského jazyka 4., doplnené a upravené vydanie vysvetľuje, že „retroaktivita zákona je pôsobenie zákona na veci a vzťahy jestvujúce predtým, ako nadobudol účinnosť,  čiže ide o spätné pôsobenie zákona“.

2.  Na web stránke:

http://www.najpravo.sk/clanky/prezident-kritizuje-retroaktivitu-zakona.html?print=1

sa tiež môžeme dočítať, že ... „Slovenská republika je podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky právny štát. Podľa viacerých rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (PL.ÚS 36/95) k imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení. „K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv občanov a ich právnej istoty (PL.ÚS 10/04). Zákaz retroaktivity je súčasťou ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky...“

Toľko z teórie.  Ale vráťme sa k spomínanej nevalorizácii.

1. Priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 bol ŠÚ SR vykázaný 13.1.2012; priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011  bola ŠÚ SR vykázaná 6.3.2012. Čiže, už 6.3.2012, tak ako to prikazuje ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z.z. boli splnené zákonom požadované podmienky  na valorizovanie výsluhových dôchodkov k 1.7.2012,

2. Ak vieme,  že  retroaktivita  zákona je pôsobenie zákona na veci a vzťahy jestvujúce predtým. ako zákon nadobudol účinnosť. Potom, prenesene na náš prípad,  môžeme tvrdiť, že už 6.3.2012 jestvovali veci a vzťahy ( čiže vykázaný priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 a priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011 ) na to, aby od 1.7.2012 boli o 3,05 % valorizované dôchodky, ale zákon 185/2012 Z.z.  tieto jestvujúce veci a vzťahy retroaktívne zmenil. A to  iba 2 dni pred  vykonateľnosťou ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z.z.   

3. Kedy by v tomto našom  prípade nešlo o retroaktivitu ?  Vtedy, ak by  zmena ust. § 68 zákona 328/2002 Z.z. bola  zrealizovaná do 5.3.2012. V tom čase totiž ešte neboli splnené zákonné podmienky, podľa ktorých sa mali k 1.7.2012 dôchodky z výsluhového zabezpečenia valorizovať. (konkrétne ešte nebola ŠÚ SR vykázaná priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za roku 2011).

        Na odľahčenie  vážnosti témy, mám o retroaktivite ešte jeden, jednoduchší príkladHypotetickí snúbenci si 6.3.2012 podali žiadosť na miestnej matrike o vstup do stavu manželského s tým, že po plnení všetkých zákonných podmienok  chcú mať cirkevný svadobný obrad 1.7.2012. Skôr nenašli vhodnú miestnosť pre konanie svadobnej hostiny. Všetko beží ako má. Hostia sú pozvaní, pohostenie prichystané, miestnosť pripravená, svadobné oblečenie zabezpečené. No čo sa nestalo! 29.6.2012 sa všetci svadobčania zo zbierky zákonov dozvedia, že keďže vláda nemá dostatok peňazí v štátnej kase,  tak  navrhla zákon, ktorý parlament na podnet jedného poslanca schválil v skrátenom legislatívnom konaní. A v tomto zákone je napísané. „ Cirkevný obrad je platný len vtedy,  ak predtým už bol vykonaný aj obrad občiansky. Tento zákon nadobúda účinnosť 30.6.2012.“  (Podotýkam, že v našom práve ešte  platí rovnocennosť cirkevného a občianskeho obradu).  Poviete si. Takú koninu by predsa poslanci nemohli schváliť.

Stalo sa, schválili.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Súhlas
  Plne súhlasím s článkom. Nenájdu pár milionov pre dôchodcov ale predraženými tendrami a plytvaním financií sa to len tak hemží.
  publikované: 08.08.2012 13:20 | autor: Ing.Jozef Lacuška (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. súhlas s článkom
  je hanbou našej vlády, že pri daňových únikoch stráca štát miliardy a doháňa to na občanoch. dokedy to bude únosné? čo sa týka dôvery občanov o právnom štáte je už tiež poriadne otázne. Verím, že ak budú chcieť mať naší politici pravdu tak dokážu v skrátenom konaní zmeniť aj ústavu. Hanba!!
  publikované: 15.08.2012 20:54 | autor: ondrej pilisi (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Máte pravdu
  Dôchodca je v tomto štáte vážne súci už len na smrť. Mizerné dôchodky. Hlavná vec že oni nevedia čo s nimi.
  publikované: 24.05.2013 16:28 | autor: dochodca (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014