doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Svetové prvenstvo. Za zisk olympijskej medaily sa stal ako neplnoletý „penzistom“

19.2.2022.. .príspevok za zásluhy v oblasti športu, v SR získa olympijský medailista, po dovŕšení 35. roku života ...

Pred niekoľkými minútami skončil fantastický hokejový zápas.  Slovenskí hokejisti získali po víťazstve nad Švédmi 4:0, bronzové olympijské medaily.  Vynikajúco hral 17 ročný mladík  J. Slafkovský. Tento urastený športovec s príjemným úsmevom, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť, dnešným dňom  19. 2. 2022,  okrem bronzovej olympijskej medaily, získal aj niečo, o čom sa mu asi ešte ani nesnívalo. Podľa mňa, ide zrejme o svetovú raritu lebo slovenský hokejový reprezentant J. Slafkovský, získal doživotnú rentu, penziu alebo presne - príspevok za zásluhy v oblasti športu - na ktorý majú nárok samozrejme aj iní športovci, uvedení v zákone č. 228/2019 Z. z., ak získali nejakú olympijskú medailu. Rarita je v tom, že vo veku 17 rokov, sa to na Slovensku ešte určite nikomu inému nepodarilo. Aby si mohli títo medailisti túto výhodu aj užiť, musia splniť aj ďalšie podmienky: fyzická osoba je štátnym občanom SR, dovŕšila vek 35 rokov, je bezúhonná, získala medailové ocenenie, ktoré jej nebolo odňaté príslušnou medzinárodnou organizáciou, nebola opakovane sankcionovaná za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky a uplatnila si nárok na príspevok za zásluhy spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Ak oprávnená osoba dosiahla viacero medailových ocenení, vzniká jej nárok len na jeden príspevok za zásluhy, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu. Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako 1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou, 0,75-násobok v prípade medailového ocenenia striebornou medailou, 0,6-násobok v prípade medailového ocenenia bronzovou medailou. V roku 2020 bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR 1133 euro. Príspevok za zásluhy sa poskytuje mesačne v termíne určenom ministerstvom.

Prečo o tom píšem ?  Lebo im to prajem, ale zároveň chcem upozorniť, aby si títo športovci uvedomili, že o pomerne slušnú sumu môžu prísť vtedy, ak porušia podmienky určené spomínaným zákonom. Mám na myslí najmä dodržanie bezúhonnosti a zákazu užívania dopingových látok. Spomínam si, keď v roku 2019 zákon schvaľovali poslanci NR SR, argumentovali tým, že niekoľkí nositelia týchto olympijských ocenení, občania SR sa dostali to ťažkých životných situácií a jedným slovom, nemali na staré kolená z čoho primerane žiť.  A tak sa im SR postarala o to, aby sa takéto prípady už nemuseli opakovať a zároveň im takto poďakovala za šírenie dobrého mena v zahraničí. Páni hokejisti, gratulujem, ďakujem za skvelý zážitok a prajem všetkým slovenským olympijským medailistom, aby si príspevok za zásluhy, dlhé roky v zdraví užívali.  Doko.

 


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014