Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Covid – 19 už ukázal, že mať iba politikov nestačí. Treba mať aj odborníkov !

...V tejto súvislosti, by bolo veľmi zaujímavé zistiť, koľko obcí a miest ešte ani dnes, nemá zriadený krízový štáb ? ! ..
Momentálne sme stále zamestnávaní opatreniami, ktoré sa snažia čo najviac eliminovať dopad ochorenia COVID – 19 na nás radových občanov ale aj na našu ekonomiku. Je to správne. No treba sa pozerať aj dopredu. Po veľmi neistých, prvých krokoch ešte bývalej ale aj tejto vlády SR by sa zdalo, že dnes už systém riadenia krízového stavu na Slovensku, nabral aké také zrozumiteľné kontúry. Verme, že je to tak. Totiž v tejto súvislosti, už teraz treba mať na zreteli, budúce vyhodnotenie terajšieho postupu všetkých zainteresovaných v systéme krízového riadenia. A to tak, že treba zaznamenať všetko, čo sa udialo a bez akýchkoľvek zľahčovaní, pomenovať nielen chyby ale aj správne rozhodnutia, aby sa z nich dali urobiť zmysluplné závery pre budúcnosť. Už teraz je ale jasné, že systém celého krízového riadenia mohol byť aktivovaný skôr, lebo spočiatku viacerí jeho pracovníci nevedeli, čo by mali v danej chvíli robiť. Jedným slovom viacerí vyčkávali. Druhým slovom, od začiatku viazla koordinácia medzi ústredným krízovým štábom, ktorý má v rukách ministerstvo vnútra a jemu, poviem to po vojensky, podriadenými krízovými štábmi na okresných úradoch.

Stačí použiť údaje z médií. Vo štvrtok 27.02.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, ktorá okrem iného zriadila krízový štáb. Ten bol plne funkčný od 3.3.2020. Pritom v piatok 6.3.2020 už bol na Slovensku zaznamenaný prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Ale až 23. marca 2020 vláda zriadila permanentný ústredný krízový štáb. No podľa zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, vláda zriaďuje ústredný krízový štáb hneď od začiatku krízovej situácie. Má to svoj význam, lebo tento štáb aby mohol plniť svoje úlohy, čo najlepšie, mal mať dosť času na vlastné zladenie a na zladenie s podriadenými štábmi. A nato veru čas nemal. Všetko robili za poklusu. Pritom predseda ústredného krízového štábu má zo zákona bezodkladne oznámiť prezidentovi SR a predsedovi vlády vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ktoré ju môže bezprostredne spôsobiť. Zloženie ústredného krízového štábu a podrobnosti o jeho úlohách a činnosti ustanovuje štatút, ktorý schvaľuje vláda. Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra SR. Takže nebolo potrebné nič vymýšľať. Úplne stačilo, aby vláda hneď od začiatku zareagovala podľa dokumentov, ktoré si sama schválila. A ministerka vnútra už od vyhlásenia mimoriadnej situácie mohla situáciu úzko koordinovať aj s ozbrojenými silami, pretože členom ústredného krízového štábu je aj náčelník generálneho štábu. Len tak na okraj. Podľa zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, každá obec a mesto bez výnimky, hneď od začiatku každej krízovej situácie,  zriaďuje na svojom území krízový štáb. V tejto súvislosti, by bolo veľmi zaujímavé zistiť, koľko obcí a miest ešte ani dnes,  nemá zriadený krízový štáb ? !

Chcem pripomenúť, že podobný systém krízového riadenia fungoval aj do roku 1990 s tým rozdielom, že celé krízové riadenie mala pod palcom armáda. Napríklad, každý okres a kraj mal plateného tajomníka rady obrany, ktorým bol skúsený dôstojník v hodnosti podplukovník alebo plukovník. Ale aj na civilných ministerstvách a úrade vlády boli aktívni vojaci v hodnostiach plukovník.  Ich úlohou bolo predovšetkým dohliadať nato, aby boli na spomínaných úradoch dodržiavané príslušné zákony, a aby boli spracované a precvičované plány pre krízové situácie. No najmä zabezpečovali bezproblémový styk úradov s predstaviteľmi armády v otázkach krízových situácii.  Takže, ani dnes nemusí nikto objavovať koleso či teplú vodu, stačí iba jedno, aby na týchto funkciách boli odborníci a nie nominanti politických strán. Ak by tomu tak bolo, potom by sa nemuselo ťažko experimentovať a nikdy by sa nestal prípad Kičura a podob. Veľa zdravia, vytrvalosti  a síl v tomto, nie ľahkom, predveľkonočnom období praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014