Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vyslúžilci zo silových rezortov sú stále osamotení

....Takže, páni poslanci a členovia vlády. Konečne sa spamätajte a prestaňte provokovať dejiny! Máte málo starostí so štrajkmi? ...

Ľady  v obhajovaní  práv vyslúžilých  príslušníkov silových zložiek. sa  už radikálne pohli. Okrem individuálnych krokov odporu,  totiž razantne vstúpili  aj do pripomienkového konania noviel zákonov o daniach z príjmov a ich sociálnom zabezpečení.   Podľa informácii z webu zväzu vojakov,  mnohé z ich pripomienok  už boli predkladateľmi noviel zákonov akceptované.

Ústredná rada Zväzu vojakov  SR  dnes 10.9.2012 uverejnila  aj „Vyhlásenie zväzu vojakov k návrhu zmien  v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v zákone o dani z príjmov“. Niekoľko viet  z neho si dovolím  odcitovať: .... „Neprípustnosť retroaktivity vo vzťahu k týmto dávkam je známa aj z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práve, v ktorého závere sa v jednom prípade výsluhový vojak verzus štát okrem iného uvádza: „ … priznaný výsluhový dôchodok nemožno akýmikoľvek manipuláciami v budúcnosti znižovať, pretože ide o majetkové právo. Právny vzťah bol uzatvorený ukončením služobného pomeru a štát je povinný plniť svoje záväzky z tohto vzťahu vzniknuté za podmienok platných ku dňu ukončenia služobného pomeru “.   Dôrazne odmietame v tomto prípade neprípustnú a protiústavnú retroaktivitu pripravovanej novely a očakávame od ústavných činiteľov, aby nepripustili porušenie už nadobudnutých práv vojakov a policajtov.“....

Prečo si myslím, že sú vo svojom úsilí osamotení?

1. Aj napriek  priamym osloveniam  sa verejne v médiách k tejto problematike nevyjadril nikto z vrcholových politikov. Ba ani náčelník generálneho štábu.

2.  Žiadna zo spriaznených organizácii im verejne nevyslovila podporu.

3.  Nereaguje ani elitná generálska organizácia Klubu generálov.

4.  Nevšíma si to ani Amnesty International.

5.  Nejako zvlášť si  to nevšímajú  ani printové média.

A veru,  mali by si to všímať všetci.  

A najmä takéto veci.  

1 Prečo vrcholoví politici a poslanci  neplnia Ústavu SR?

V nej  sa totiž o obrane v  Čl.25 hovorí : ..Obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej povinnosti.  Nikoho nemožno nútiť, aby vykonával vojenskú službu, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním. Podrobnosti ustanoví zákon...

2. Oni nemajú žiadnu povinnosť ani česť k republike? Ak by ju totiž  mali aspoň takú, akú ju má ku svojej vlasti princ Harry,  potom by si uvedomili, že ak sami neboli vojakmi, mali by k vojsku dať svoje deti. Inak nemajú žiadne právo   v niečom o vojakoch rozhodovať. A už vonkoncom nie, siahať im na zákonmi priznané nároky!

3. Ostatní občania by si tiež mali uvedomiť, že aj pre nich platí povinnosť a česť brániť republiku. A ak už sami nechcú vstúpiť do vojska a ani tam nedajú svoje deti, potom si trocha tejto povinnosti a cti k republike  musia zaplatiť vo forme daní, z ktorých vojsko žije. Až potom ich povinnosť môžu  splniť iní  profesionálni vojaci.

4. Toto si predsa nevymysleli vojaci, ale politici, ktorí ústavu pripravili a schválili.

Takže, páni poslanci a členovia vlády. Konečne sa spamätajte a prestaňte provokovať dejiny! Máte málo starostí so štrajkmi?  Myslím si, že jediný rozumný krok, ktorý  vám v tomto spore ostáva,  je priznať si konečne chyby a urýchlene prijať opatrenia na ich odstránenie.

V opačnom prípade „Boh ochraňuj Slovensko,  lebo vojaci ho už nezachránia!


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. nie boh ale Fico
    Súhlasím do poslednej bodky a na koniec pridávam: Nie boh ale Fico (= Smer) ochraňuj Slovensko. A ako vidno oni ho neobránia - oni obranu likvidujú.
    publikované: 14.09.2012 08:34 | autor: pavantner (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Vojenskí vyslúžilci pritvrdzujú
    Podľa webu ZV SR, členovia, ale aj sympatizanti druhého najpočetnejšieho klubu ZV SR, na dnešnej mimoriadnej schôdzi prijali uznesenie, v ktorom súhlasia, aby ÚR ZV SR urýchlene pristúpila k zorganizovaniu celoštátnych verejných prejavov nesúhlasu s postupom poslancov a ministrov, ktorí stále odmietajú verejne vysvetliť skutočné dôvody neutíchajúcej dehonestácie poberateľov vojenských výsluhových dôchodkov.
    publikované: 14.09.2012 20:45 | autor: sympatizant (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014