Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Úteky ministrov z funkcií, v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, ohrozujú bezpečnosť štátu !

...Páni „demisujúci“ ministri, uvedomujete si, že práve utekáte z bojiska ? To si majú aj ostatní občania brať z vás príklad ?
Dobu v ktorej žijeme, zákon definuje ako krízovú situáciu mimo času vojny a vojnového stavu. Je to obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu.

Naše ústavné orgány na riešenie opatrení v boji s COVID-19 už vyhlásili mimoriadnu situáciu aj núdzový stav, ktoré sú stále v platnosti. Pričom mimoriadna situácia je v zákone definovaná ako obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Zákon stanovuje, že núdzový stav môže vláda vyhlásiť aj za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Vyhlasuje sa len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým ale môže byť aj celé územie Slovenskej republiky. V čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. podľa závažnosti ohrozenia, obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti.

Toľko citáty zo zákonov. Takže, my radoví občania, sme zo zákona v čase núdzového stavu povinní, strpieť obmedzenia základných práv a slobôd a musíme plniť uložené povinnosti. Inak povedané zdravotníci, ktorí majú uloženú pracovnú povinnosť  napr. nemôžu z vlastnej vôle  skončiť pracovný pomer. No páni ministri naopak, podávajú dobrovoľnú a pritom demonštratívnu demisiu v čase platného núdzového stavu,  jeden za druhým a myslia si, že to je v poriadku. Nie je to v poriadku ! A to nielen z morálneho hľadiska, ale ani z pohľadu platných zákonov. Samozrejme, že ak je minister odvolaný, lebo nezvláda plnenie úloh počas núdzového stavu a jeho zotrvanie na funkcii situáciu zhoršuje, potom ho treba predsedom vlády odvolať, ale hneď miesto neho vymenovať riadneho ministra, na plný úväzok a nie len dočasnú a formálnu figúrku.

A tak sme na Slovensku svedkami svetového unikátu. V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu nemáme riadnych ministrov na ministerstve zdravotníctva, ministerstve práce, ministerstve hospodárstva, ministerstve spravodlivosti a už ani na ministerstve školstva a ministerstve zahraničných vecí. Ak správne počítam, tak slovenská vláda momentálne nemá riadne obsadených 6 ministerských postov. A to je podľa mňa vážne ohrozenie bezpečnosti štátu, čo z pohľadu práva, môže byť za týchto okolností aj trestným činom.  Vojaci tomu hovoria, útek z bojiska počas bitky, ale u nich by to už bola vlastizrada.

Preto sa pýtam ? Páni „demisujúci“ ministri, uvedomujete si, že práve utekáte z bojiska a to čo ste urobili, už nie je len politická hra,  ale že ste možno, v čase prebiehajúcej mimoriadnej situácie a núdzového stavu, vážne porušili platné zákony ?  To si majú aj ostatní občania brať z vás príklad ? Nám všetkým prajem lepší zajtrajšok a zodpovednejších politikov. Doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. Sulík to už s demisiami prehnal, cvičí nielen s Matovičom, ale už aj
    s prezidentkou. Na čo siahne, to pobabre. Treba ho poslať do politického dôchodku.
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Prezidentka Čaputová má jedinečnú príležitosť ako všetkým dokázať,
    že nie je mačičkou na hranie. Stačí, ak v následujúcej vláde nevymenuje do ministerských funkcií nikoho, kto podal demisiu v čase platnosti mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014