Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Voľby nie sú zábavnou súťažou ani hrou, ale vysoko zodpovedným prejavom slobodnej vôle občana

... preto majú chodiť voliť najmä občania znalí veci a zodpovední , a nie hazardní hráči ...

Zajtra 4.11.2017, budú na Slovensku voľby. Ideme si voliť poslancov a predsedov samosprávnych krajov, teraz výnimočne nie na 4 ale 5 rokov. Trocha mi vadí, ak najvyšší predstavitelia tohto štátu, o akýchkoľvek voľbách prehlasujú, že je to súťaž. Podľa mňa voľby nie sú zábavnou súťažou ani hrou, ale vysoko zodpovedným prejavom slobodnej vôle občana. To ale pochopíme až vtedy, keď vieme, o čom voľby vlastne sú. Trocha si zopakujme niektoré ustanovenia zákon o samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z.

1. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári so zvereným majetkom a príjmami. Zároveň zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Volenými orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo a predseda samosprávneho kraja. Obyvateľ je osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci na území samosprávneho kraja. Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve. Je oprávnený najmä voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva, voliť predsedu a byť volený za predsedu, hlasovať v referende samosprávneho kraja, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

2. Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom  zabezpečuje najmä  tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov kraja. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia. Obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb. Utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva, na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania, rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu. Utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež. Spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.

3. Poslanci  a predseda skladajú túto prísahu: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Preto by sme si mali pred krúžkovaním kandidátov uvedomiť,  že ak chceme za predsedu zvoliť kandidáta konkrétnej strany alebo hnutia, potom by sme z tej istej strany mali voliť aj kandidátov na poslancov do zastupiteľstva. Tak si zabezpečíme akú takú kontrolu nad predsedom. V opačnom prípade sa stane to, že predseda v zastupiteľstve, bez podpory svojich poslancov, bude manipulovateľný a ťažko kontrolovateľný. A tomu treba  zabrániť . Doko. Viac čítania na volebnú tému aj na

http://doko.blog.sk/detail-vdaka-dnesnym-politikom--coskoro-skoncime-v-priepasti.html?a=5cf09609f15a459d8b4dc1102f630446


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. Medzi poslancami VÚC zvíťazili "neriadené" strely,
    tak nejako sa dajú nazvať tzv. nezávislí poslanci. Nikomu sa nezodpovedajú a hocikto ich môže manipulovať. Je ich až 161, čiže 38,7% zo zvolených poslancov. Asi s tým treba niečo urobiť, najjednoduchšie by bolo, zákonom zrušiť túto možnosť. O to viac, že mnohí z nich sú iba naoko nezávislí, ale inak "kopú" v drese za nejakú stranu alebo za rôzne, voličskej verejnosti neznáme skupiny.
    publikované: 09.11.2017 20:31 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014