Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sviatok práce

Šťastný je určite taký človek, ktorý má svoju prácu rád nielen preto, že ho živí ale aj baví a cíti sa pri nej slobodný a užitočný.

Je prvý máj, máme štátny sviatok, ktorý je zasvätený práci. Vonku prší a tak som si povedal, že sa trocha nad významom slova „práca“ zamyslím.

Totiž, práca podľa Biblie, sprevádza človeka, už od čias Adama. A či chceme alebo nie, už od samého začiatku bola chápaná predovšetkým ako povinnosť človeka, čiže viac menej ako ľudský údel. Takže už v knihe Genezis (2:15-22) je napísané : „ I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ Človek ale Boha neposlúchol, lebo porušil jeho zákaz a jedol ovocie zo stromu poznania. Nasledoval Boží trest a Boh Adamovi stanovil: „ pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť a v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme“. Ani Nový zákon nie je, čo sa práce týka, k človeku zhovievavejší lebo sa tam píše, že „Kto nepracuje, nech ani neje." Naopak sv. František vyjadril postoj k práci tak, že už ju nechápal ako trest, ale ako „milosť môcť pracovať“. Františkáni tento jeho postoj k práci vysvetľujú ako našu spoluúčasť na dotváraní sveta, ktorý stvoril Boh a nám ho daroval, aby sme si ho ďalej obrábali a strážili. Podľa filozofa Hegla je práca počiatok a podmienka spoločenského života, základ spoločenskej podstaty človeka. Toľko na úvod.  A čo bolo ďalej poznáme z dejepisu. Práca bola teda nielen zatracovaná ako trest pre spodinu ľudstva, ale aj velebená ako ctená vlastnosť, patriaca k poriadnemu človekovi.

Pre lepšiu predstavu napíšem niekoľko hesiel o práci. Začnem tými zápornými: otrocká práca, nútená práca, úmorná práca, zničujúca práca, galeje, mordovisko, hrdlačina, drina, lopota, vysiľujúca práca, vykorisťovateľská práca, mafiánska práca, zločinecká práca, upracovali ich k smrti, práca od vidím do nevidím, povinná práca, sizyfovská práca, bez práce nie sú koláče, atď. Pokračujem kladnými: práca oslobodzuje, práca šľachtí človeka, slobodne pracovať, hrdinská práca, plodná, záslužná, významná, priekopnícka, budovateľská, socialistická práca, práci česť, a podob.

Dnes by sa slovo práca dalo vysvetliť aj ako vynakladanie telesného alebo duševného úsilia človeka, výsledkom čoho je vec alebo činnosť, ktoré sa následne stávajú zdrojom zárobku, živobytia a uspokojenia jeho potrieb.  Samozrejme, že poznáme rôzne formy práce. A veru nie každá práca je pre človeka aj prospešná. Sú aj také druhy práce, ktoré človekovi výslovne škodia, ba sú aj také, ktoré sú pre ľudí zakázané a tak ich robia stroje či roboty. Veru práca je rôznorodá a aj jej význam a potreba sú veľmi rozdielne. Jedno je ale isté, že ľudstvo by si malo ceniť a vážiť takú prácu, ktorá je pre človeka zušľachťujúca  a nie zničujúca. A taká práca si podľa mňa, skutočne zaslúži mať v kalendári svoj sviatok.  Preto je 1. máj sviatkom takejto práce nielen pre kresťanov ( svätý Jozef Robotník) ale od roku 1889 aj ako celosvetový medzinárodný sviatok všetkých pracujúcich.  

A môj záver. Šťastný je určite taký človek, ktorý má svoju prácu rád nielen preto, že ho živí ale aj baví a cíti sa pri nej slobodný a užitočný. Príjemný predlžený víkend  a veľa vytrvalosti pri prekonávaní súčasnej koronakrízy, praje doko.


Akí sme? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014