Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Maďarsku, Ostrihom

.. na vzniku mesta Ostrihom sa značnou mierou podieľali aj naši slovenskí predkovia, lebo tam sídlili už okolo roku 500 ...

Vraví sa, že sused by mal poznať svojho suseda. V intenciách týchto slov, sme navštívili susedné mesto nášho Štúrova (povod. Parkan), maďarský Ostrihom (maď. Esztergom), ktoré od seba oddeľuje len rieka Dunaj ale spája ich most Márie Valérie. Výlet bol motivovaný aj tým, že už okolo roku 500 sa na mieste dnešného Ostrihomu usídlili Slovania. Preto nie div, že Ostrihom bol v dávnej minulosti aj jedným z hlavných hradísk Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Význam mesta vzrástol, keď tam bol v roku 1 000, sv. Štefan korunovaný za prvého uhorského kráľa. Ostrihom bol tiež centrom arcidiecézy, ktorej územie sa rozprestieralo hlavne na Slovensku. Preto je logické, že tam študovali a pôsobili aj mnohí slovenskí národovci,  napr. Ján Palárik, Andrej Kmeť a podob. Aj terajšiu baziliku začali v roku 1822 stavať na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Formálne boli cirkevno-právne pomery tohto arcibiskupstva doriešené až v roku 1977, keď na území Slovenska vznikla Trnavská arcidiecéza. Dnes má toto mesto asi 30 000 obyvateľov ale z nich len 0,1 % tvoria Slováci. Napriek tomu, tu môžete stretnúť mnohých Slovákov. A to najmä na hradnom vrchu kde sa nachádza bazilika aj hrad. Ale aj na chodníku okolo kupoly na streche baziliky. Bohatú históriu pripomína návštevníkom aj množstvo sôch. Ako to tam vyzeralo 25.5.2019, dokumentujú moje nasledujúce fotky.