Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Štyri svetové strany a Slovensko, podľa Andreja Danka

... svetové strany tu nie sú nato, aby sme sa rozštvrtili, ale aby sme sa naopak zjednotili, a spoločne šli za tým cieľom, ktorého smer sme si vytýčili v novembri roku 1989...

Predseda NR SR Andrej Danko, vystúpil 1.7.2019 v Moskve na medzinárodnom fóre, k otázkam parlamentarizmu. Tam povedal: „Slovenská republika je integrálnou súčasťou Európskej únie, no zároveň si uvedomujeme, že svet má štyri svetové strany a dialóg je potrebné viesť s každým. Nemôžeme sa uzatvárať pred zvyškom sveta a myslieť si, že dokážeme riešiť veci izolovane.“

Áno, svet má 4 svetové strany, ale nie preto aby každý s každým hral poker, ale aby sa každý, teda aj Slovensko,  dokázalo vo svete správne zorientovať a vytýčiť si smer svojho ďalšieho vývoja. To som uviedol obrazne. No v praxi každý, trocha zdatný turista, ktorý používa kompas, teda orientuje sa podľa svetových strán, musí pri svojom putovaní rátať s magnetickou odchýlkou alebo aj s magnetickou anomáliou. V opačnom prípade, stratí správny azimut a stanovený cieľ minie alebo zablúdi a bude ho hľadať o nejaký čas dlhšie. Toto platí aj prenesene v politickom živote.

Preto treba tým, čo sa stále orientujú na východ, pripomenúť aj niekoľko nemilých anomálii. Cez územie terajšieho Slovenska, sa totiž niekoľkokrát v histórii, prehnalo Ruské či Sovietske vojsko. V roku 1805 až 1806 tade s vojskom tiahol maršal Kutuzov. V rokoch 1914 až 1915 cárska ruská 8.armáda pod vedením generála Brusilova  bojovala v Karpatoch. Cez Karpaty sa v septembri a októbri 1944 na Slovensko prebila Červená armáda maršala Koneva. V roku 1968 bratské armády Varšavskej zmluvy, na čele so Sovietskou armádou, pod velením maršala Grečka  zo všetkých 4 svetových strán obsadili Československo, teda aj Slovensko. Vždy tu mali sféru svojich politických záujmov. Ťažko sa historikom hodnotí, ale nie vždy bolo jasné, či tu prišli ako osloboditelia alebo okupanti. Čo je jasné a dá sa to dokázať, tieto vojenské operácie takmer vždy priniesli civilnému obyvateľstvu Slovenska najmä utrpenie, strach, biedu, choroby, hlad, neslobodu, zbedačovanie, hrubé zaobchádzanie s obyvateľstvom, diktatúru, náboženskú neslobodu a ohrozenie súkromného vlastníctva.  Spomenúť treba aj zatýkanie občanov Slovenska a ich deportáciu  do gulagov v ZSSR.

https://www.upn.gov.sk/data/publikacie/cechoslovaci-v-gulagu/zoznam-deportovanych.pdf

Podľa Ústavu pamäti národa z roku 2006 bolo ... „ nasilu odvlečených 7 422 československých občanov, pričom najväčšiu časť z nich tvorili Slováci, a početnejšie zastúpenie mali aj príslušníci ruskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti. Deportácie civilistov z obsadených území boli schválené na najvyšších sovietskych miestach v septembri 1944 a mali slúžiť predovšetkým ako prostriedok na získanie nových pracovných síl, nahrádzajúcich tie, ktoré Sovietsky zväz stratil vo vojne. Väčšina deportovaných československých občanov bola umiestňovaná v táboroch nútených prác na Donbase a Kaukaze, kde väzni pracovali v baniach, na stavbách, v priemysle a v lesoch. Často dochádzalo k náhodnému a svojvoľnému vytipovaniu osoby, ktorú bez udania dôvodu vojaci Červenej armády alebo príslušníci NKVD nezákonne zadržali a odsúdili...“

Čo na záver ? Chápem, že Slovensko k svojmu rozvoju potrebuje predovšetkým dostatok nerastných surovín, ktoré stále dovážame najmä z Ruska. To ale neznamená, že iné riešenie neexistuje. Veď práve preto sme vstúpili do Európskej únie, aby sa táto závislosť zmenšila a nie naopak. Preto by aspoň politici na najvyšších miestach mali byť príkladom toho, že svetové strany tu nie sú nato, aby sme sa rozštvrtili, ale aby sme sa naopak zjednotili, a spoločne šli za tým cieľom, ktorého smer sme si vytýčili v novembri roku 1989.

Pekný predlžený víkend praje doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014