Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Očkovanie proti COVID-19 platné od 8. marca 2021

... zoberme to ako darček pre seniorov ...
Predseda vlády vo verejnoprávnych médiách vo vzťahu k očkovaniu povedal asi toto: konečne je rozhodujúcim kritériom pre očkovanie vek očkovaného. Ako obyčajne to nie je celá pravda. Lebo Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa od 8.3.2021 ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 stanovuje oveľa väčší rozsah tých, ktorých sa to týka. Konkrétne kritériá sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Z prílohy vyberám len niektoré najpodstatnejšie fakty.

A. Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 v prvej fáze

je, že:

a) osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je

zdravotníckym pracovníkom; študentom zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom; zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb; terénnym sociálnym pracovníkom; zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici; zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom; osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb; zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou; zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova; zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby; príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení; príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení;

b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom;

c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe na ktorú sa vzťahuje niektoré z tam vymenovaných asi 55 podmienok. Podrobnosti  nájdete ak si kliknete na nápis „v prílohe“, ktorý je v prvom odstavci blogu.

B. Kritériom pre zaočkovanie osoby v druhej fáze

je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

C. Kritériom pre zaočkovanie osoby v tretej fáze

je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 70 rokov.

Čiže od 8.3.2021 sa môžu do centrálneho objednávacieho systému zapísať všetci, ktorí spĺňajú niektoré z kritérií platné pre prvú, druhú alebo tretiu fázu očkovania. Pravda vtedy, ak sa im podarí dostať sa do objednávacieho systému. Tak ako mnohí iní, aj ja sa pýtam, prečo objednávací systém nie je pripravený tak, že sa po splnení podmienok môže prihlásiť záujemca o očkovanie kedykoľvek ? Bez ohľadu nato, či je dostatok vakcín alebo nie. Bol by nejaký problém oznámiť zaregistrovanému uchádzačovi, okrem samotného zaregistrovania (sms alebo mail) aj napr. 3 dní pred skutočným očkovaním, reálny termín, miesto a čas očkovania ?   Podľa mňa nebol. Treba asi len trocha dobrej vôle od kompetentných, ktorý za objednávací systém zodpovedajú. Mnoho zdravia a trpezlivosti v dnešných zložitých časoch, praje  najmä všetkým ženám, k ich dnešnému sviatku doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014