Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Všetci sme na jednej lodi

...malé zamyslenie...a čo ak síce sme na jednom rozbúrenom mori, ale každý vo svojej loďke a naviac bez skúseného lodivoda ?

Všetci sme na jednej lodi, (veriaci aj neveriaci) hovorí pápež a súčasnú situáciu okolo ochorenia COVID-19 vníma ako výzvu k solidárnosti a bratstvu celého ľudstva. Podobne hovoria aj mnohí svetoví politici. To, že sme na jednej lodi spomína už Biblia kde sa píše.  Otec na nebesiach dáva vychádzať Slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Áno, našu matičku Zem máme všetci, teda celé ľudstvo  len jednu. Dostali sme ju do daru.

Podľa Knihy Genezis sme ju dostali ako dar od Boha. Doslova sa tam hovorí toto. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“ Máme si ju podmaniť ale nie zničiť. No skutkový stav je taký, že celé dnes asi 7,75 miliardové ľudstvo, je len na jednej lodi. Ako som v úvode naznačil, Zem nám totiž slúži všetkým. Ale máme aj takého lodivoda, akého mali apoštoli v časoch Krista ? O niečom podobnom totiž píše evanjelista Matúš. „Vtedy sa na mori, zrazu strhla taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku v ktorej boli Ježiš a apoštoli. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú? „

My asi ťažko môžeme pohroziť víchru, moru či chorobe COVID-19. My dnes ale môžeme, pokorne poprosiť toho istého lodivoda z evanjelia, ktorý na chvíľu zaspal, (takto nás asi chcel upozorniť na to, že bez neho sme stále stratení), aby nás zachránil, lebo hynieme. To je v tom lepšom prípade. Teda, ak sme jednotní a spoločne veríme, že sa na tejto pomyselnej jednej lodi, ktorou je naša Zem, jeden bez druhého nezaobídeme. Tragédia ale môže ľudstvu hroziť vtedy, ak zistí, že síce sme na jednom rozbúrenom mori, ale  každý vo svojej loďke a naviac bez skúseného lodivoda.

Zrejme aj preto generálny tajomník OSN vydal apel na „globálne a okamžité zastavenie bojov vo všetkých kútoch sveta“, vzhľadom na súčasnú krízu kvôli Covidu-19, ktorý nepozná hraníc. Je to výzva na úplné zastavenie bojov. Túto výzvu prijal a podporuje ju aj ďalšia svetová autorita pápež František. Všetkých ľudí pozval k napĺňaniu tohto apelu aby sme aspoň teraz, v tejto veľmi ťažkej a zložitej situácií, spoločne na celej Zemi, dosiahli zastavenie každej formy vojnového násilia.

Ja asi idealisticky dodávam že, keď by sa toto ľudstvu podarilo teraz, potom je tu nádej, že aj po skončení pandémie COVID-19, by sme sa mohli  na Zemi pokúsiť žiť bez vojen. Určite by to nebol Raj na Zemi, ale mohli by sme konečne, celé ľudstvo, začať žiť ako ľudia. Veľa zdravia, síl a vytrvalosti v týchto pohnutých časoch praje doko.


Religiozita | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014