doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Škodová udalosť a polícia

9.6.2022 ...pri škodovej udalosti pre tzv. totálku, príde vodič v jednej sekunde o svoje auto, hoci nenesie žiadnu vinu na nehode. Ako a čím ho má nahradiť, financií nemá dosť a poisťovne mu, v tom lepšom prípade, vyplatia len zostatkovú finančnú náhradu, vypočítanú podľa tabuliek, za ktorú si podobné jazdené auto ako bolo to jeho, nedokáže kúpiť ..

Pojem škodová udalosť, tak ako ho poznáme dnes, existuje už od roku 2010. Preto by s ním už nemal byť v praxi problém, ale ja mám opačnú skúsenosť. Dovolím si uviesť evidentné nejasnosti a to aj napriek tomu, že na web stránke PZ SR sú stručné pokyny na postup pri riešení škodovej udalosti.       ( https://www.minv.sk/?postup-v-pripade-skodovej-udalosti) Ak opomeniem tam uvedené preklepy (súvislsoti, udalsoti, zúčastených, mejetku) aj tak si myslím, že tlačivo Správa o nehode, mohlo mať o jednu stránku naviac, kde by bolo podrobnejšie vysvetlenie, k jeho vyplneniu a použitiu. Budem konkrétny.

1. Podľa tam zverejnených pokynov treba použiť len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby bola čitateľná aj kópia. To sa píše na webe PZ. A čo vtedy, ak boli zúčastnené tri a viac vozidiel ? To ten vodič, ktorý vinu priznal, má spísať  Správu s každým účastníkom nehody osobitne ?  Prečo tam nie je aj to, kto zodpovedá za vyplnenie tlačiva ? Napr, by to mal byť ten účastník, ktorý nesie vinu za udalosť a priznal sa k tomu.

2. Medzi prítomnými policajtmi, ktorí boli pri jednej škodovej udalosti, prevládal taký názor, že na ľavú stranu tlačiva (diel A) by si mal uviesť potrebné údaje ten, čo nesie vinu za škodovú udalosť a za vyplnenie dielu B, ten čo bol poškodený. V pokynoch to ale nie je napísané. Ale je tam napísané, že ak sa s iným účastníkom dopravnej nehody dohodnete na tom, kto nehodu zavinil a toto písomne uvediete na tlačive o nehode a potvrdíte podpisom, nie je nutné volať políciu. Mne ale chýba poučenie o tom, kde toto treba napísať a v akej forme, keď na priloženom tlačive Správy, k tomu nie je vyčlenené miesto ! Treba tam uviesť aj aké ust. zákona boli porušené ?

3. Pokyny k Správe pripúšťajú, že je možné aj ku škodovej udalosti privolať za určených podmienok políciu. A to aj v prípade, že jeden z účastníkov udalosti sa k vine priznal. Nemal by potom tento policajt, účastníkom udalosti o tom nechať nejaký dokument alebo aspoň ich poučiť o tom, kde takýto dokument v prípade vyžiadania od poisťovne môžu dostať ? Vo vysvetlení k vypĺňaniu tlačiva o Správe, to polícia neuvádza.

4. Väčšina vodičov spomínaný formulár nepoužije, lebo jazdí bez nehody. No je dosť takých, ktorí ho použiť zo zákona musia, lebo zavinili škodovú udalosť. A preto by podľa mňa, keďže v praxi vodiča ide o udalosť ojedinelú, mali byť účastníci škodovej udalosti, o jednotnom postupe pri riešení škodovej udalosti, informovaní práve na tom tlačive, ktoré sa používa ako Správa o nehode. Napr. by tam mohlo byť aj odporúčanie, že údaje v časti 6,7 a 8 tlačiva Správy, by mohli mať vodiči aj predvyplnené.

A čo na záver ? V našej spoločnosti si mnohé inštitúcie myslia, že každý občan tejto republiky, má prístup k internetu, je zdatný ho aj používať, a že má toľko času, aby si všetko, čo na vybavenie úradných papierov potrebuje vedieť, dokázal na internete nájsť. Alebo v tom lepšom prípade, že má toľko financií,  aby si najal právnika a toho splnomocnil na zastupovanie vo vymáhaní nárokov od poisťovni. No skutočnosť je úplne iná. Napr. pri škodovej udalosti pre tzv. totálku, príde vodič v jednej sekunde o svoje auto, hoci nenesie žiadnu vinu na nehode. Pritom išlo o  spoľahlivé, technicky spôsobilé, ale staršie auto, no to auto vo svojom živote nutne potrebuje. Ako a čím ho má nahradiť, financií nemá dosť a poisťovne mu, v tom lepšom prípade, vyplatia len zostatkovú finančnú náhradu, vypočítanú podľa tabuliek, za ktorú si podobné jazdené auto ako bolo to jeho, nedokáže kúpiť? Lebo ceny na trhu sú oveľa vyššie! Pritom možno stačilo uviesť do zákona o PZP, že finančná náhrada vypočítaná poisťovňou, by mala pri tzv. totálkach, zohľadňovať aj priemernú trhovú cenu, takýchto jazdených áut. A tak sa z chudobného vodiča, stane ešte chudobnejší občan, nevodič lebo sa mu, ním nezavinenou stratou auta, sťažia jeho životné a sociálne podmienky. V zákone o PZP mohlo byť tiež uvedené, že nie nevinný vodič, si má s uplatňovaním nárokov  robiť problémy, ale mala by ho zastupovať jeho poisťovňa, v ktorej má uzavreté svoje PZP. Aktuálne je to predovšetkým vtedy, ak vinník nehody má PZP v jednej poisťovni a poškodený v úplne inej poisťovni. Tu totiž prevláda zaujatosť tej poisťovne, ktorá má platiť a to preto, že sa za každú cenu snaží, na klientovi z inej poisťovne niečo ušetriť. Žiaľ, naši poslanci v parlamente, takéto situácie vôbec neriešia, hoci pred voľbami majú mnoho reči o tom, ako sa budú starať aj o tých, ktorí to potrebujú najviac. Teda o obyčajných občanov. No ako si, sa im do toho, stále nechce. Príjemné leto, bez nehody na cestách, praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

 1. Niečo k téme
  Pripojím pár postrehov, i keď nie sú celkom priaznivé.
  1. Tlačivo Záznam o dopravnej nehode / škodovej udalosti/.
  To vychádza z modelu CEA (Európskeho výboru poisťovateľov - Comité Européen des Assurances) . Je teda rovnaké. Sada je určená pre komunikáciu vo viacerých jazykoch /D,FR, En/ V prípade udalosti viacerých vozidiel sa teda vyplní viac sád, používajme radšej formulárov. I keď podľa mňa je to otázne, nakoľko v prípade havárie často do jedného vozidla nenabúra viac vozidiel. Skôr sa jedná o reťazovú haváriu a tá sa došetruje. Je jedno, kto je vozidlo A, alebo B. Za vyplnenie tlačiva zodpovedajú obaja účastníci havárie. Ide vlastne o zachytenie skutkového deja účastníkov havárie. Nie vždy je priznanie viny v tlačive dostačujúce a poisťovne vždy skúmajú ďalšie súvislosti. Alebo opačne, vinník sa môže stať nevinníkom, i keď v tlačive uviedol opak. Podstatné je hlásenie škodcu a poškodeného poisťovateľovi. Niektoré poisťovne môžu mať toto tlačivo zároveň aj ako tlačivo pre oznámenie poistnej udalosti poisťovni. Vinu, či priebeh sa vyznačí v tom tlačivku. A tiež sa nakreslí plánik nehody a poškodenia vozidiel. Ak je málo miesta, môžete použiť akýkoľvek papier, ktorý samozrejme dostane každá strana havárie.
  Políciu odporúčam volať vždy. Klienti sa mi snažili hovoriť, že ich policajti pri privolaní k havárii upozorňovali, že dostanú pokutu za neoprávnené privolanie, ale nie je to pravda. Preveroval som to . Pred vyplnené tlačivko v častiach ktoré uvádzate by mohlo byť, ale je to veľmi komplikované. Nehovoriac o nákladoch . Aj teraz sa bude meniť tlačivko po úpravách zákona. Samozrejme by sa toto tiež premietlo do ceny. Je pravda, že vyplniť toto tlačivo po nehode je dosť náročné. Ja som musel ísť tlačivo pomôcť vyplniť klientom z Afganistanu. Dodnes ma pekne pozdravia a sú veľmi povďační.
  K totálne škode.
  Je to skutočnosť, kedy náklady na opravu poškodeného vozidla presiahnu všeobecnú hodnotu vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti. Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase vyjadrené v €. Tu sa môžeme vrátiť do minulosti, ale i súčasnosti. Pokiaľ si ešte pamätáte, niektoré autá si dlho držali svoju cenu na trhu, i keď už boli zastaralé. Dnes je tu opäť niečo podobné. Nových áut sa veľa nevyrába, staré začali z ničo nič rásť na cene. Po oznámení o ukončení výroby spaľovacích motorov určite dôjde k nárastu ceny starých áut. Moje auto, ktoré má dva roku ,každý pol rok stúpa na cene o 500€, čo je úplná zvrátenosť. Ale je to tak. Toto má vplyv aj na poistenie GAP,kedy klienti o probléme rastu ceny auta nevedia.
  Vyšla aj právna norma o oprave určitých častí vozidla, kedy takéto vozidlo sa musí opravovať v servise, nie teda na kolene. Možno ešte taký ľudský postreh k náhrade a použitiu havarovaného vozidla. Auto je stále členom rodiny. Preto ak ,,odíde,, prežívame to viac ako je dobré. Samozrejme ekonomická časť, teda zadováženie si náhrady za poškodené auto je v každej situácii iné. Niekedy dokonca je to aj výhoda, taká totálna škoda. S morálnym pohľadom poškodeného a jeho vynaložením úsilia pri likvidácii následkov havárie je možno iba súhlasiť. Ak by som bol právnik, určite by som dokázal všetko vyúčtovať škodcovi. Nedá mi však na koniec pripomenúť verejnosti toto. Veľmi dobre som sledoval predvolebnú rétoriku kandidátov na vládnutie. I dnes pani ministerky Remišovej, Vtedy som bol veľmi pyšný, keď proklamovala , že z pzp sa budú odškodňovaní aj pozostalí v prípade smrti pri dopravnej nehode./nehovorím o nákladoch na pohreb a podobne/. Nuž skutek, utek.
  publikované: | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. doplnkyvyzivy24.sk
  Som ohromený tým, ako bola táto téma prezentovaná v článku. Keď som vstúpil na webovú stránku, dúfal som, že sa budem môcť dozvedieť niečo viac a nebol som sklamaný. Pri čítaní podobných príspevkov na webe sa môžete stratiť ...
  publikované: | autor: Doplnkyvyzivy24 (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Dopravné nehody budú klesať až vtedy, ak štát začne viac chrániť
  nevinných účastníkov dopravných nehôd. Je predsa nemysliteľné aby vodič, ktorý hrubým spôsobom poruší dopravné predpisy a zaviní dopravnú nehodu, či škodovú udalosť, nebol nijako stíhaný. A naviac, je absurdné aby poškodený vodič, ktorý na nehode nemal vinu, nedostal od poisťovne vinníka žiadnu náhradu!!! V tomto prípade by mala poisťovňa okamžite poškodeným nevinným účastníkom dopravnej nehody vyplatiť náhradu za škodu a od vinníkov by mala nekompromisne vymáhať náhradu !!! Potom, by si asi veľmi veľa vodičov, ktorí teraz bez mihnutia oka porušujú dopravné predpisy, alebo nevedia jazdiť, radšej nesadlo za volant alebo by začali dodržiavať dopravné predpisy !!!
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014