Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Spiši – Spišský Jeruzalem

.... Na Slovensku máme nielen Jeruzalem, ale aj Vatikán. Preto sa ani nedivím, že naša krajina má 113 kalvárií a krížových ciest. ....

Kraj okolo Spišského hradu je už najmenej od 12. storočia, úzko spätý so Spišskou Kapitulou, ktorej sa nie náhodou, dáva aj pomenovanie - Slovenský Vatikán. A preto sa niet čo diviť, že od roku 1993 je táto oblasť Spiša, presnejšie Hornádskej kotliny, zahrňujúca Spišský hrad, Žehru, Spišské Podhradie, Spišskú Kapitulu, Pažicu a Sivú Bradu, zapísaná v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. Naviac k ním roku 2009, pribudla aj Levoča. A možno raz tam zapíšu aj Spišský Jeruzalem. Totiž, religiózny ráz krajiny na Pažici pri Spišskej Kapitule, bol známy najmenej už od roku  1666, kedy začala výstavba kalvárie, typu Jeruzalem. Muselo však ubehnúť niekoľko storočí aby krajinári v roku 2002 túto oblasť znova objavili. Prakticky využiteľná štúdia  ale uzrela svetlo sveta  až v máji roku 2011, bola ňou Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem. Od tohto dátumu sa začala úzka  spolupráca Spišského biskupstva, Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Výsledkom tejto spolupráce by mohol byť väčší rozvoj turizmu na Spiši. Prvé lastovičky sa už objavili a to v podobe väčšej propagácie a samotného sprístupnenia Spišského Jeruzalema pre širokú verejnosť. Dnes si už hlavné objekty krížovej cesty „Spišský Jeruzalem“, ktorá v mierke 1:1 kopíruje jeruzalemskú kalváriu „Calvario Jerusalem“ pochádzajúcu z obdobia rokov 1666 – 1675, môžeme  pozrieť po trasách, ktoré navrhli krajinári. Pre ľahšiu orientáciu uvediem názvy hlavných objektov Spišského Jeruzalema.

1. Katedrála sv. Martina – Ježiš pri Poslednej večeri,

2. Lokalita Jablonov, Rybníky - Ježiš  v Getsemanskej záhrade

3. Archeologická lokalita, benediktínsky kláštor - Ježiš pred veľkňazom Annášom

4. Biskupský palácJežiš pred veľkňazom Kajfášom a veľradou

5. Kaplnka sv. Františka Xaverského – Ježiš pred Pilátom

6. Kaplnka sv. Rozálie - Ježiš pred Herodesom

7. Kaplnka sv. Kríža – Ježiš ukrižovaný na Golgote

A pre jasnejšiu predstavu si môžete pozrieť aj niekoľko mojich obrázkov.