Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, časť II.

...poslanci NR SR riadne pichli do osieho hniezda. Ale, ak chceli byť zásadoví a spravodliví, prečo pri svojom návrhu nezobrali do úvahy aj predmetný zákon č.451/1991 Z. z ? Ten predsa už raz postihuje konkrétne pomenovaných a exponovaných predstaviteľov komunistického režimu. Ale ani na Slovensku nie je možné postihovať za jednu a tú istú vec, tie isté osoby dvakrát ! ...
Tento návrh zákona, už začal čeriť, pomerne pokojné vody slovenských médií. Reagujú naň mienkotvorné média, ale aj niektoré spoločenské organizácie. Názory sú rôzne ale pomerne vlažné. 29.4.2021 vo verejnoprávnom rozhlase, predkladateľka návrhu, pani poslankyňa Andrejuvová, poslucháčom vysvetľovala zmysel predkladaného návrhu zákona. Mňa prekvapilo, že tento návrh pripravovala skupina poslancov a nie vláda. A tak sa niet čo diviť, že sa v ňom nachádzajú rozdielne  funkcie predstaviteľov komunistického režimu, než aké boli roku 1991 zadefinované zákonom č.451/1991 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky. Toto opomenutie môže oprávnene, medzi postihnutými vyvolať otázky typu. Prečo tí áno, ale iní nie ?  A tak si dovolím pre lepšiu orientáciu v problematike uviesť niekoľko časti  zo zákona č.451/1991 Z. z. Tento zákon totiž ustanovuje niektoré predpoklady na výkon funkcií obsadzovaných voľbou, vymenovaním alebo ustanovovaním v orgánoch štátnej správy ČSFR, Českej republiky a Slovenskej republiky; ČSLA; vo FBIS; Federálnom policajnom zbore; Zbore hradnej polície; v Kancelárii prezidenta ČSFR; Kancelárii FZ; Kancelárii ČNR, Kancelárii SNR; Úrade vlády ČSFR; Úrade vlády ČR, Úrade vlády SR; Kancelárii Ústavného súdu ČSFR; Kancelárii Ústavného súdu ČR; Kancelárii Ústavného súdu SR; Kancelárii Najvyššieho súdu ČSFR, Kancelárii Najvyššieho súdu ČR, Kancelárii Najvyššieho súdu SR; v Prezídiu ČSAV a v Predsedníctve SAV; v Česko-slovenskom rozhlase, Českom rozhlase, Slovenskom rozhlase; Česko-slovenskej televízii, Českej televízii, Slovenskej televízii; Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, Česko-slovenskej tlačovej kancelárii ČR a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii SR. Ďalej v štátnych podnikoch, štátnych organizáciách, akciových spoločnostiach, kde väčšinovým akcionárom je štát, v podnikoch zahraničného obchodu, v štátnej organizácii Česko-slovenské štátne dráhy, štátnych fondoch, v štátnych peňažných ústavoch a Štátnej banke česko-slovenskej. Konkrétne napr. v ČSLA a na Federálnom ministerstve obrany sa takýmito  funkciami rozumeli také kde bola plánovaná hodnosť plukovník a generál a funkcie vojenských pridelencov. Ale zákon okrem iných spomína aj výkon funkcie sudcu, prísediaceho, prokurátora, vyšetrovateľa prokuratúry, štátneho notára, štátneho arbitra a osoby vykonávajúce činnosť justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, notárskeho čakateľa a arbitrážneho čakateľa. A kto bol teda podľa zákona nespoľahlivý a preto už v roku 1991, nemohol vyššie spomenuté funkcie vykonávať ?

Boli to občania, ktorí v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 patrili k príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke v Štátnej bezpečnosti; evidovaní v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti; tajomníkom orgánu KSČ alebo KSS od stupňa okresného alebo jemu na roveň postaveného výboru vyššie, členom predsedníctva týchto výborov, členom Ústredného výboru KSČ alebo Ústredného výboru KSS, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách, s výnimkou tých, ktorí tieto funkcie zastávali iba v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969. Ale súm tam uvedení aj pracovníci na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti; príslušníci Ľudových milícií; členovia akčného výboru Národného frontu po 25. 2. 1948, previerkových komisií po 25. 2. 1948 alebo previerkových a normalizačných komisií po 21. 8. 1968. Nezabudlo sa tam ani na študentov Vysokej školy Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov ZSSR pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej školy Ministerstva vnútra ZSSR pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej školy Ministerstva vnútra ZSSR alebo vedeckých ašpirantov alebo účastníkov kurzov na týchto školách.

V návrhu zákona pani poslankyne Andrejuvovej sa ale spomínajú, z tú vymenovaných, iba niektoré funkcie. Prečo tam nie sú všetci ?  Hoci na druhej strane, aj na Slovensku nie je možné, postihovať za jednu a tú istú vec, tie isté osoby dvakrát ! Možno si poviete, tak ako ja, že páni poslanci návrhom zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, riadne pichli do osieho hniezda. Ale ak chceli byť zásadoví a spravodliví, prečo pri svojom návrhu nezobrali do úvahy aj predmetný zákon č.451/1991 Z. z ? Vtedy predsa tiež išlo o zákonom pomenovaných, exponovaných predstaviteľov komunistického režimu !  Prečo teraz používajú iný meter, než aký bol použitý v roku 1991 ?  Je v tom zámer, populizmus alebo jednoducho neznalosť problematiky ? Žiaľ na tieto otázky sa asi odpoveď nedozvieme. Pekný deň praje doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014