Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vláda SR opakovane diskriminuje výsluhových dôchodcov

...V ich prípade by tak všetky VD, nižšie ako 1050 euro, a tých je absolútna väčšina, mali byť valorizované o menej ako je určená pevná suma ( 8,4 euro). Napríklad 500 euro VD by podľa toho mal byť valorizovaný iba vo výške 4 euro, ale civilný 500 euro SD bude valorizovaný o pevnú sumu 8,4 euro. Pýtajú sa prečo? .....

Hneď v úvode pripomínam, že reč je o dôchodcoch, bývalých príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov a profesionálnych vojakov. Teda ide o rezorty, ktoré riadia najmenej 4 ministri, čiže členovia vlády SR, preto ten nadpis. Pre tých, čo túto problematiku poznajú len tak povrchne, nech poslúži nasledujúca genéza problémov s valorizáciami výsluhových dôchodkov (VD), ktorá sa začala už v roku 2012.

1. Vtedy v dôvodovej správe k novele zákona č. 185/2012 Z.z. (30.6.2012 tento zákon zrušil valorizáciu), poslanec Duchoň napísal:V roku 2011 a 2012 nedošlo k valorizácii služobných platov, pritom v roku 2011 došlo k valorizácii VD o 2,1 %, čím sa zvýšili rozdiely medzi príjmami a výdavkami osobitných účtov. V roku 2012 má ale od 1.júla dôjsť k  valorizácii VD o 3,05 %, čím by sa zvýšil deficitný stav osobitných účtov a tak je potrebné, aby zákon nadobudol účinnosť ešte pred očakávanou valorizáciou a to už 30. júna 2012.“ Skutok sa stal, valorizáciu VD výsluhovým dôchodcom zrušili, dokonca len 24 hodín pred jej zrealizovaním.

2. O necelý rok ale v dôvodovej správe k novele zákona č.  80/2013 Z. z. (riešila sa v nej valorizácia k 1.7.2013 a ďalej) predkladateľ píše toto:...„Mení sa mechanizmus valorizácie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia tak, aby sa zvyšovanie približovalo k zvyšovaniu dôchodkových dávok v civilnej sfére.“ Viete ako skončilo toto "približovanie" ? Tak, že od roku 2013 doteraz sa VD valorizujú inak ako SD, hoci by sa mali podľa dôvodovej správy valorizovať rovnako. Napríklad v roku  2017, keď je výška valorizácie zákonom stanovená na 8,2 euro, sú VD valorizované podľa prepočítavacieho koeficientu a to v rozpätí od 0,27 euro (za 15 rokov služby) až po 8,2 euro (za 30 rokov služby). Tiež sa mnohí divia prečo je to tak? Odpoveď neprichádza.

3. Od 1. júla 2018 sa mechanizmus valorizácie bude meniť znova. Základom valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia má byť civilná valorizácia dôchodkových dávok. Teda výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa majú zvýšiť o % zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Tak sa to píše v dôvodovej správe. Reálne valorizáciu pre rok 2018 rieši zákon č. 266/2017 Z. z., ktorý mení zákon 461/2003 Z.z. Konkrétne ide o § 293dx. K jeho zneniu  je v dôvodovej správe napísané toto: „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o % medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou.“

A tu je pes zakopaný. Kým k predchádzajúcim zmenám valorizácie VD došlo vždy tak, že bolo zmenené aj príslušné ustanovenie (§68) zákona č.328/2002 Z.z. Teraz sa tak nestalo a vyslúžilci zo silových rezortoch sa obávajú, že ich vláda takto chce zasa podraziť, podobne ako to už urobila v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. Podraz podľa poberateľov VD spočíva v tom, že sa vraj pre nich chystá valorizácia len o % medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré vychádza na 0,8 %. Teda, poberatelia VD, by svoje dôchodky nemali valorizované tak ako civili, hoci podľa dôvodovej správy sa zvyšovanie VD má približovať k zvyšovaniu dôchodkových dávok v civilnej sfére. V ich prípade by tak všetky VD, nižšie ako 1050 euro, a tých je absolútna väčšina, mali byť valorizované o menej ako je určená pevná suma ( 8,4 euro). Napríklad 500 euro VD by podľa toho mal byť  valorizovaný iba vo výške 4 euro, ale civilný 500 euro SD bude valorizovaný o pevnú sumu 8,4 euro. Unisono sa poberatelia VD pýtajú, prečo tak a nie rovnako ako civilné SD. Odpoveď nenachádzajú. Príslušné ministerstva to nekomentujú.

A tak rastie nespokojnosť a nedôvera vyslúžilcov k svojej vláde. Tá z ich pohľadu totiž, vodu káže ale víno pije. Na jednej strane sa síce vláda oprávnene spolieha, že všetci aktívni príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníci a profesionálni vojaci jej budú spoľahlivo slúžiť, ale len čo odídu mimo aktívnu službu, už sú pre vládu príťažou. A to je aj podľa mňa iste nesprávne. Preto im v ich snahách o spravodlivosť pri valorizovaní ich VD držím palce. Príjemný deň praje doko.

O podobnej téme píšem aj na    http://doko.blog.sk/detail-stat-pri-uplatnovani-principu-zasluhovosti---diskriminuje-vysluhovych-d%F4chodcov-.html?a=25438ad046522dfe8058f01669417bb5


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Prečo
  Otvorene čo robili policajti a vojaci a dôchodky máju neporovnateľne vyššie ako ľudia práce vo výrobe na družstvách, to je jedna z mala veci teraz čo Fico robí naozaj dobre.
  publikované: 17.11.2017 19:07 | autor: julian1959 (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Julan1959 verím, že skutočne nevieš čo robili policajti a vojaci, ani čo robia teraz.
  Inak by si takú otázku nenapísal. Čo skutočne robili alebo robia, si môžeš ľahko zistiť aj na internete ? Viac informácií môžeš získať, keď si prečítaš napr. tento blog: http://doko.blog.sk/detail-aj-taka-m%F4ze-byt-pravda-o-p%F4vode-socialnych-vyhod-vojakov-a-policajtov--.html?a=735f535322cdf90578d3a79a2823a402
  publikované: 27.11.2017 11:24 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. A ešte jeden názor
  publikované: 02.12.2017 16:09 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014