doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Traja králi - mudrci od Východu a Zjavenie Pána

5.1.2022...Podľa troch darov sa traduje, že išlo o troch mudrcov od Východu, považovaných za kráľov (traja králi: Gašpar, Melichar, Baltazar)....aj foto

Zajtra je 6. január 2022. V kalendári máme uvedené: Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja. Troška sa zastavme pri výraze, traja králi alebo aj mudrci od Východu. Ide o veľmi známy príbeh, ktorý ma mnoho modifikácií. Pre zmenu uvediem to,  čo o ňom píše publikácia „Malý lexikon Biblie“, ktorú vydalo bratislavské Nakladateľstvo Spektrum, roku 1990.  Citujem:. „Mudrci (mágovia) prišli podľa Matúšovho evanjelia po Ježišovom narodení do Jeruzalema od Východu. Hľadali novorodeného kráľa Židov, o ktorom im priniesla zvesť hviezda. Herodes sa toho zľakol, zavolal veľkňazov a zákonníkov a dozvedel sa od nich, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme.  Poslal teda mudrcov od Východu do Betlehema  s tým, že keď nájdu dieťa, nech to oznámia aj jemu. Mudrcov od Východu viedla hviezda až po Betlehem, kde našli dieťa a jeho matku Máriu. Klaňali sa mu a odovzdali dary: zlato, kadidlo a myrhu. Vo sne dostali zjavenie, preto sa vrátili do vlasti inou cestou a Herodesa obišli. Aj Jozef dostal vo sne znamenie, aby pred Herodesovým hnevom ušiel s rodinou do Egypta. Až po Herodesovej smrti sa vrátili a usadili sa v Nazarete. Príbeh mudrcov od Východu mnohí spájajú s nejakým astronomickým úkazom a pokladajú ho za skutočnú udalosť. No príbeh neopisuje skutočnú udalosť, chce iba podložiť, že Ježiš je Mesiášom, o ktorom priniesli zvesť dokonca aj hviezdy a ktorého uznávajú aj mudrci z inej krajiny. Podľa troch darov sa traduje, že išlo o troch mudrcov od Východu, považovaných za kráľov (traja králi: Gašpar, Melichar, Baltazar).“ Text uvedený v lexikóne je takmer identický s evanjeliom podľa Matúša. Matúš ale píše trocha viac o identifikácii miesta narodenia Mesiáša. ... „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ Viac historických, písomných dokladov, sa o mudrcoch z Východu z obdobia narodenia Mesiáša nenašlo.A prečo aj Zjavenie Pána ? 6. januára sa slávi situácia, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od Východu a cez nich vlastne všetkým národom. Okrem tohto zjavenia, liturgia západného obradu opisuje aj ďalšie dve zjavenia Pána. A to Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi. Ako zjavenie sa spomína aj prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom sa v Jánovom evanjeliu  píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“. Na túto tému som napísal podobné blogy. http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=aee34b57b4263bf065e5725af126cb9b http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=e53e35e20de668a58201a7f0aa70f4f5

Takže, nech už o spomienke na Troch kráľoch, či mudrcoch od Východu, vieme viac či menej, fakt je ale ten, že terajšie sviatky pripomínajúce narodenie Mesiáša, sa chýlia  do svojho záveru a preto si nenechajme pokaziť ich atmosféru zbytočnosťami. Radšej zachovajme tradície, ktoré sa na Slovensku stále udržujú. (Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ, kadidlo a krieda. Následne potom kňazi chodia po príbytkoch ľudí, aby ich požehnávali vodou. Kňaz na veraje dverí napíše kriedou nový letopočet a písmená (20-C+M+B-22), čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Pravoslávni veriaci začínajú sláviť Vianoce.) Vinšujem vám krásne prežitie tohto sviatočného dňa. doko


O čom sa písalo ? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014