Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Štát pri uplatňovaní princípu zásluhovosti, diskriminuje výsluhových dôchodcov

... dorovnanie starobných dôchodkov, by sa mohlo pohybovať v rozpätí asi od 40 až do 120 eur mesačne. Osobne im to zvýšenie prajem, lebo po dlhom období solidarity, konečne pre nich od 1.1.2018 nastane obdobie zásluhovosti...

     V stredu 19.4.2017, vláda SR schválila novelu zákona 461/2003 Z. z. V nej navrhuje zmenu zákona, podľa ktorej by lepšie zarábajúcim, z kategórie tzv. starodôchodcov, čiže tým starobným dôchodcom, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.2004, štát aspoň čiastočne dorovnal rozdiely v ich dôchodkoch, a tak by sa svojimi dôchodkami mohli priblížiť, k súčasne priznávaným starobným dôchodkom. Podľa medializovaných informácií sú tieto rozdiely medzi starobnými dôchodkami starodôchodcov a novodôchodcov až okolo 127 eur mesačne.

Podotýkam, že ide asi o 110 000 poberateľov starobných dôchodkoch, ktorí v produktívnom veku zarábali nadštandardne.  Vláda navrhuje aby sa suma starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. 10. 1988, zvýšila o pevnú čiastku 25,50 eura. Toto opatrenie by pomohlo asi 18 000 dôchodcom. U ostatných starodôchodcov, čiže tých, ktorým bol priznaný  starobný dôchodok v období od 1.10.1988 do 31.12.2003 (ide o ľudí, ktorí mali počas ich produktívneho obdobia vyššie príjmy ako 166 eur t. j. asi 5 000 korún), by sa starobný dôchodok vypočítal individuálne podľa  zákona platného od 1.1.2004 s prihliadnutím na výšku ich vtedajších príjmov. Zvýšenie ich starobných dôchodkov, by sa mohlo pohybovať v rozpätí asi od 40 až do 120 eur mesačne. Osobne im  to zvýšenie prajem, lebo po dlhom období solidarity, konečne pre nich od 1.1.2018 nastane obdobie zásluhovosti.

Žiaľ, takéto šťastie, týkajúce sa dorovnania dôchodkov, zatiaľ nemajú ich rovesníci, ktorí v produktívnom veku slúžili štátu ako vojaci či policajti, a do dôchodku odišli počas platnosti starého sociálneho zákona. Hoci paradoxne aj pre nich do 30.4.1998 platil ten istý sociálny zákon (100/1988 Z.z.) ako pre civilov a tiež dovtedy dostávali starobný dôchodok. Od 1.5.1998 sa tieto ich starobné dôchodky zo zákona začali považovať za výsluhové dôchodky a preto im nemôže Sociálna poisťovňa od 1.1.2018 prepočítať ich dôchodky.  Novela zákona totiž stanovuje podmienku, že dorovnanie starobných dôchodkov je možné vtedy, ak boli priznané podľa starého zákona a budú vyplácané aj po 31.12.2017. Pritom vôbec nespomína tie starobné dôchodky, ktoré štát od 1.5.1998 zákonom nariadil považovať za výsluhové dôchodky.  Takže, podľa mňa, sa táto skupina našich dôchodcov, oprávnene cíti zo strany štátu poškodená a diskriminovaná. A to preto, že:

1. V zákone č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov sa vo výpočte sumy dôchodku do 30.6.2002, tiež uplatňoval predovšetkým princíp solidarity so slabšie zarábajúcimi občanmi, a to preto, lebo pri určení výsluhového dôchodku sa zohľadňovala iba časť platu a nie celý príjem. Uvedená skutočnosť bola príčinou nižších výsluhových dôchodkov, a to aj napriek tomu, že títo poistenci v období pred dovŕšením dôchodkového veku, dosahovali značne nadpriemerné platy. Podobne sa postupovalo aj pri výpočte civilných dôchodkov.

2. Dôchodková reforma silových rezortov bola vykonaná k 1.7.2002, kým civilná dôchodková reforma začala platiť k 1.1.2004. Pritom obidve reformy, oproti starým zásadám, pri výpočte dôchodkov posilnili predovšetkým princíp zásluhovosti, a to výrazným zvýšením miery zohľadňovania výšky platov (vymeriavacích základov). V dôsledku uvedenej zásady sa podobne ako u civilných dôchodkov, výrazne zvýšili rozdiely aj medzi výsluhovými starodôchodcami a novodôchodcami. V niektorých prípadoch sa rozdiely v ich výsluhových dôchodkov pohybovali okolo  3 000 až 5 000 korún. Z uvedených dôvodov, mnohí poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí pred odchodom do výsluhového dôchodku, v období do 30.6.2002 dosahovali nadpriemerné príjmy, oprávnene vnímajú pretrvávajúce značné rozdiely vo výsluhových dôchodkoch ako neodôvodnenú nerovnosť a nespravodlivosť, a vo vzťahu k podobným civilným starobným dôchodkom dokonca za diskrimináciu, zo strany štátu. Čo by sa podľa mňa,  v právnom štáte nemalo stať. O to viac, že minister Richter k problematike úpravy vyššie spomínaných výsluhových dôchodkov, v diskusii na TA3  nebol a priori proti, lebo povedal, že zmenu majú v rukách ministri silových rezortov. Treba veriť, že to tiež dobre dopadne. Príjemný jarný víkend praje doko. Viac na podobnú tému píšem na

http://doko.blog.portal.sk/detail-starovysluzilci-chcu-tiez-zvysit-d%F4chodky.html?a=2a043a5c9e583d16a8d69b79ea510ac3


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014