Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Starovyslúžilci chcú tiež zvýšiť dôchodky

... Minister práce pri ohlasovaní novely porovnal SD riaditeľa podniku a jeho sekretárky. Môj príklad je analógiou v tom, že som porovnal funkciu napríklad veliteľa pluku (bol na vyššej funkcii) s funkciou práporčíka (bol na nižšej funkcii). ..

Na verejnosti sa dosť hovorí o návrhu zákona, ktorý ráta s tým, že suma starobného dôchodku (SD) sa novo určí len tým dôchodcom, ktorým už  bola suma SD určená podľa zákona platného do 31. decembra 2003. Existuje totiž predpoklad, že suma ich SD by bola vyššia, ak by bola určená podľa zákona účinného od 1. januára 2004. Predkladatelia tejto novely počítajú s tým, že táto úprava by sa mohlo dotknúť asi 110 tisíc dôchodcov, ktorým by sa v roku 2018 mohol zvýšiť ich SD o pevnú sumu, a to minimálne o 25,50 eura mesačne. Návrh bol daný na medzirezortné pripomienkovanie 17.02.2017, ktoré bolo ukončené 09.03.2017. Z predloženej novely sa dá predpokladať, že by sa mala vzťahovať aj na tú skupinu vojenských vyslúžilcov, ktorým pôvodný SD vypočítavala Sociálna poisťovňa a ktorý im bol  neskoršie, zákonom pretransformovaný na vojenský výsluhový dôchodok (VD). Ten sa podobne ako civilné SD tiež valorizoval, ale stále je nižší než aký by mohol byť, ak by ho Sociálna poisťovňa bola počítala podľa zákona platného od 1.1.2004. A tak nie div, že vyslúžilci ozbrojených zložiek predložili v pripomienkovom konaní 2 hromadné pripomienky, v ktorých chcú aby sa novela vzťahovala aj na vyššie spomínaných vyslúžilcov. Žiaľ, z ich pripomienok sa nedá presne zistiť koľkých vyslúžilcov by sa táto novela mohla dotknúť. Orientačne sa tam uvádza číslo 1 400.  Osobne si myslím, že by to mohlo byť aj vyššie číslo. No pre mňa je dosť zarážajúce, že do procesu pripomienkovania nevznieslo pripomienky  ministerstvo obrany a úplne bez vyjadrenia ostalo ministerstvo vnútra. Čo sa dá vysvetliť aj tak, že tieto rezorty sa s pripomienkami vyslúžilcov nestotožňujú. Osobne som presvedčený, že by sa stotožniť mali.  Mám k tomu tento dôvod.

Uvediem príklad. Prvý vyslúžilec (bol na nižšej funkcii) mal stanovený vymeriavací základ na 18 500 Sk pri 30 odslúžených rokoch vo vojsku. Do výsluhového dôchodku (VD)  odišiel do 30.6.2002. Jeho VD bol stanovený na  asi 9 500 Sk.

Druhý vyslúžilec (bol na vyššej funkcii) mal stanovený vymeriavací základ na 30 000 Sk pri 30 odslúžených rokoch vo vojsku. Do výsluhového dôchodku (VD)  odišiel do 30.6.2002. Jeho VD bol stanovený na  asi 11 600 Sk.

Teraz si porovnajme aké by  im vznikli rozdiely pri výpočte výsluhových dôchodkov, ak by za tých istých podmienok boli odišli do dôchodku podľa zákonov platných po 1.7.2002. Prvý  starovýsluhový dôchodca by mal VD namiesto 9 500 Sk vypočítaný v sume 11 100 Sk. Druhý starovýsluhový dôchodca by mal VD namiesto 11 600 Sk vypočítaný vo výške 18 000 Sk. Čiže menej zarábajúci starovýsluhový dôchodca by mal VD vyšší o 1 600 Sk a lepšie zarábajúci starovýsluhový dôchodca by mal zvýšený VD o 6 400 Sk.  Sami vidíte, že rozdiely sú markantné. A o to v novele zákona ide, aby sa viac zohľadnila zásluhovosť. Minister práce pri ohlasovaní novely porovnal SD riaditeľa podniku a jeho sekretárky. Môj príklad je analógiou v tom, že som porovnal funkciu napríklad veliteľa  pluku  (bol na vyššej funkcii) s funkciou práporčíka (bol na nižšej funkcii).

Takže, ak v tomto štáte je ešte aká taká spravodlivosť, tak spomínanú skrivodlivosť spáchanú na starovýsluhových dôchodcoch, by bolo treba tiež odstrániť. Podľa mňa sa to dá už aj v pripravovanej novele zákona. Chcelo by to iba väčšiu angažovanosť ministrov príslušných silových rezortov. Poznámka: prepočítanie  Sk na euro  si môže urobiť každý sám. Prajem príjemný nástup jari, doko

Viac na podobnú tému píšem na  http://doko.blog.portal.sk/detail-diskriminacia-v-socialnom-zabezpeceni.html?a=a416fd637d4b390949603d475e9e09e0


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014