Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Seniori nad 65 rokov idú v 2. kole na test COVID – 19, aj keď neboli testovaní v prvom kole !

... „Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 10 rokov...

Niekoľko hodín dozadu, odzneli z úst predstaviteľov vlády rozporuplné stanoviská k tomu, či sa druhého kola testovania majú alebo nemajú zúčastniť seniori nad 65 rokov, ak neboli na testovaní v 1. kole. Ja  nebudem kolo toho mudrovať, ale uvediem znenie relevantných dokumentov.

Prvý dokument je Uznesenie vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020. V ňom vláda schvaľuje Návrh na vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v ktorom sa píše: ... „Testovať sa buvšetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 10 rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v  dňoch 30. 10. 1. 11. 2020 a v dňoch 6 8. 11. 2020.“Ak pozorne  čítate, nie je tam ani pol slova o tom, že je to dobrovoľná akcia.

Druhý dokument je Uznesenie vlády č. 298/2020 Z. z  (29.10.2020).  V ňom vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Pritom je tam uvedená aj výnimka, že toto obmedzenie slobody sa nevzťahuje na:... „ cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia ...vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť.“

Tretí dokument je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ten v § 2 vysvetľuje čo je neodkladná zdravotná starostlivosť: ... „Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.“

Štvrtý je dokument, ktorý pred chvíľou uverejnil Úrad vlády SR: "Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.“

Záver. Takže, ak ktokoľvek, nielen senior nad 65 rokov, kto má viac ako 10 rokov a nebol testovaný v prvom kole, v druhom kole bude otestovaný bez akýchkoľvek obmedzení.  Pochopiteľne, mimo tých, čo majú nariadenú karanténu alebo, ak sa naňho vzťahuje nariadený zákaz vychádzania.  Príjemný a pekný víkend praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014