Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Zemplíne – (Palota, Habura, Čertižné)

...Názov rieky Laborec vraj pochádza od mena kniežaťa Laborca, ktorému v Habure roku 2014 postavili viac ako 5 metrov vysokú bronzovú sochu.

Krásny kraj na konci sveta, aspoň toho nášho slovenského. Ja si naň spomínam iba cez dejepis kde sme sa učili o čertižniansko-haburskej vzbure a na konečnú železničnú stanicu Palota, pred známym Lupkovským tunelom. V nedeľu 25.7.2021  som konečne spolu s manželkou, túto oblasť navštívil osobne. A tak mám z oblasti Laboreckej vrchoviny, ktorá hraničí s Poľskom, aj niekoľko fotiek. Spoznal  som Laborecký priesmyk, obec Palotu, Čertižné aj Haburu. Kraj je poznačený aj vojnovými udalosťami z I. aj II. svetovej vojny. Tie pripomínajú najmä vojnové cintoríny a pamätníky, ale aj Haškova postava vojaka Švejka. Zaujímavý je napr. fakt, že v Laboreckej vrchovine pramení riečka Vydranka aj Laborec. Názov rieky Laborec vraj pochádza od mena kniežaťa Laborca, ktorému v Habure roku 2014 postavili viac ako 5 metrov vysokú bronzovú sochu. V podstavci pod sochou sa nachádza schránka so zeminou zo 106 rusínskych obcí, čo má symbolizovať jednotu všetkých Rusínov.  V Habure je zaujímavý aj drevený chrám, ktorý bol postavený v roku 2011, ako kópia pôvodného chrámu, ktorý stál v obci pred 250 rokmi.  Ale dosť už slov poďme na obrázky.

Palota pamätník                                                      Laborecký priesmyk

 

Čertižné koniec cesty                                          Pôvodná chalupa

 

 Habura drevený chrám                                               Socha knieža Laborec