Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Šariši – Sabinov

...hoci sa Sabinov pýši kráľovským pôvodom, v meste pamiatku na žiadneho kráľa nevidíte, ale amerického Oscara tam nájdete......

Prvá písomná zmienka o Sabinove je z roku 1248. Druhým významným dátumom je 28. január 1299, kedy uhorský kráľ Ondrej III. udelil Sabinovu spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom štatút mesta. A vrcholom vo svetskej hierarchii Sabinova bol rok 1405, kedy bolo mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou hmatateľnou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, z konca 13.storočia. Mestské hradby sú tiež pomerne staré, majú zrod v období 1474-1482.  Celkom je v  Sabinove 60 národných kultúrnych pamiatok, vedených v evidencii Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Teda Sabinovčania aj ich hostia majú čo obdivovať. Podľa mňa ich výkladnou skriňou je námestie, ktoré dnes nesie názov Námestie Slobody. Tu sú sústredené takmer všetky spomínané pamiatky mestskej pamiatkovej zóny. Okrem nich tam môžete vidieť aj dve moderné sochy - Sabína a Oscar. Mne osobne tam ale chýba nejaký artefakt, ktorý by Sabinovčanom, ale aj návštevníkom mesta pripomínal založenie mesta. Škoda, možno, že po čase tam nájdem sochu uhorského kráľa Ondreja III. O Sabinove ponúkam niekoľko mojich obrázkov.