Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Šariši – vonkajší cestný polkruh v Prešove

... slovenským motoristom síce veľmi pomôže vybudovanie diaľničného obchvatu mesta Prešov, no samotným Prešovčanov tento obchvat, ba ani dokončenie časti mestského vonkajšieho okruhu, veľa potešenia neprinesie...

Je marec 2017. Podľa tabule, ktorá označuje stavbu preložky štátnej cesty I/68 v Prešove, cestu majú dokončiť o týždeň. S určitosťou sa ale dá povedať, že to bude najskôr o mesiac.  Jednoducho stavba ako sa zvykne vravieť, mešká. Pre neznalých veci uvediem, že ide o úsek cesty od mestskej športovej haly pozdĺž rieky Torysy, k budovanému nadjazdu nad kruhovou križovatkou pri výjazde z mesta, smerom na Košice. Fakticky je to úsek stavby postavený na zelenej lúke s 3 mostami, 2 svetelnými križovatkami a veľkou kruhovou križovatkou s nadjazdom.  Mosty, teleso vozovky už stoja, semafory aj križovatky tiež, ale nie je dobetónovaný práve spomínaný nadjazd nad križovatkou. Vládne tam skutočný stavebný ruch, ktorý ak by bol taký od začiatku tak,  už dávno by po ceste jazdili motoristi. Taká je situácia, Ja si ale kladiem otázku. Skutočne tento mestský, vonkajší cestný polkruh, splní očakávania obyvateľov Prešova? Totiž, najmä občania žijúci na 28 000 sídlisku Sekčov, v Solivare a na sídlisku Šváby veria, že ich bývanie im už konečne prestane znepríjemňovať tranzitná kamiónová doprava. Z ich pohľadu je úplne samozrejmé, že hlavný ťah tranzitu Košice-Prešov-Vranov nad Topľou, cez sídlisko Sekčov, po otvorení spomínaného vonkajšieho polkruhu, radnica mesta Prešov zakáže. Väčšina si totiž myslí, že po dobudovaní tejto cesty, bude v meste dosť iných štátnych ciest, po ktorých by mohol tranzit medzi Košicami a Vranovom nad Topľou jazdiť. Skutočne, tých trás zasa tak veľa nie je. Opíšem len tie najznámejšie.

1.Trasa: Nižná Šebastová – Duklianska – Levočská - Obrancov mieru – Nábrežná – Pražská -Pod Kamenou baňou - Pod Wilec hôrkou – Košická - Petrovianska.

2.Trasa: Nižná Šebastová – Duklianska - Šafárikova – Hollého - Lesík delostrelcov – Kuzmányho - Škultetyho – Jána Pavla II - Pod Kamenou baňou - Pod Wilec hôrkou - Košická - Petrovianska.

3.Trasa: Nižná Šebastová – Duklianska - Šafárikova – Hollého - Lesík delostrelcov – Kuzmányho – Masarykova – Košická - Petrovianska.

4.Trasa: Nižná Šebastová – Duklianska - Šafárikova – Hollého - Lesík delostrelcov – Východná - Tesco – Košická - Petrovianska.

Každá ďalšia trasa, by už musela viesť cez sídlisko Sekčov, a to sa nikomu zo Sekčovčancov nepáči. O to viac, že už o necelý rok majú na sídlisku Sekčov, pri terajšom Kauflande, otvoriť megalomanské obchodné centrum Eperia, ktoré bude určite príčinou ďalšej zvýšenej hustoty cestnej premávky osobných aut na Sekčove.

Stručne a jasne povedané, len samotný západný, mestský vonkajší cestný polkruh na zlepšenie dopravnej situácie v Prešove nestačí. Mesto potrebuje riešiť najmä vnútorný pohyb automobilovej dopravy, čiže vybudovať novú východnú časť mestského, vonkajšieho cestného polkruhu. Konkrétne tak, aby sa vozidla z priemyselnej zóny na východe Prešova (Širpo a okolie) rýchlo a pohodlne dostali do ďalšej priemyselnej zóny na juhu Prešova (Záborské, Budovateľská a okolie), ale aby šli  mimo sídlisko Sekčov a mimo stred mesta. Také spojenie dnes neexistuje. No v časoch, keď sa plánovala výstavba sídliska Sekčov, návrh existoval. Konkrétne sa počítalo s tým, že vyššie uvedené lokality budú v úseku Ľubotice – Solivary spojené samostatnou komunikáciou, ktorá by v hrubých rysoch kopírovala tok rieky Sekčov. Dnes je na tejto, asi 2 km dlhej trase, vybudovaný len približne 200 metrový úsek mestskej komunikácie, (od mosta na Solivarskej ulici (pri Tescu) na ulicu Škára), po pravom brehu rieky Sekčov, na ktorom iba parkujú kamióny. Takže, slovenským motoristom síce veľmi pomôže vybudovanie diaľničného obchvatu mesta Prešov, no samotným Prešovčanov tento obchvat, ba ani dokončenie spomínaného mestského vonkajšieho polkruhu veľa potešenia neprinesie. Ostáva nám iba veriť, že radní páni v meste Prešov, urýchlene zabezpečia aj dokončenie celého mestského vonkajšieho okruhu. Dovtedy si veru Prešov od otravných kamiónov neoddýchne. Ponúkam niekoľko obrázkov  z novej cesty.