doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Prídu vojaci o svoj terajší vysoký kredit ?

...predsa je len lepšie a príjemnejšie strážiť, hoci aj v zime, zdravotníkov ako stráviť 5 rokov, síce v teple, ale vo väzení...

Troška mnou zatriasli dve správy. Jedna pozitívna. Ozbrojené sily SR (OS SR) majú aktuálne najvyššiu dôveru verejnosti za uplynulé roky. V súčasnosti im totiž dôveruje viac ako 77 % obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Druhá negatívna, že v tých istých OS SR sú vojaci, ktorí odmietajú  plniť rozkazy. Nie je to hoax sú to citácie ministra obrany SR.  

Prečo ma to znepokojuje ? Preto, lebo akosi mi nesedí skutočnosť, že ak majú také vysoké percento dôvery, potom ako je možné, že sú medzi nimi takí vojaci, ktorí odmietajú plniť zákonné rozkazy a takto vedome porušujú vojenskú služobnú disciplínu o to viac, že na Slovensku je mimoriadna situácia? Pritom,  dodržiavať služobnú disciplínu je prvoradou, zákonnou povinnosťou profesionálnych vojakov. Za jej porušenie hrozí profesionálnemu vojakovi vysoký trest odňatia slobody. Konkrétne podľa ust. § 393 Trestného zákona ten kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, sa potrestá odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin za krízovej situácie. Aj za vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa ust. § 401 Trestného zákona hrozia vysoké tresty. Citujem: „ kto v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin za krízovej situácie.“

Na doplnenie, podľa zákona  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu sa krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia") rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. A na Slovensku už od 12. marca 2020 stále platí mimoriadna situácia, ktorá trvá doteraz a to bez prerušenia. Bola to reakcia slovenskej vlády na celosvetovú Covid pandémiu. Možno si to rebeli z radov vojakov neuvedomili, ale takýmto svojim konaním, keď sa asi „iba“ chceli dostať skôr do civilu, lebo im už vojenská profesionálna služba nevonia, sa najprv dostanú do väzenia a to najmenej na 5 rokov a až potom do civilu. Totiž, podľa ust. § 3 Trestného poriadku sú štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a včas vybavovať dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Takže, každý veliteľ je povinný takýto poklesok svojich podriadených oznámiť orgánom činným v trestnom konaní ako podozrenie zo spáchania vojenského trestného činu neuposlúchnutie rozkazu (§ 393) alebo vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (§ 401). Potvrdzuje to aj vyjadrenie ministra obrany : .. „Na vojakov, ktorí odmietli chrániť zdravotníkov, sme dali trestné oznámenie“

A čo na záver ? Už od dávna platí známe heslo : Vojna nie je kojná !  Inak povedané, vojak je preto vojakom, že sa dobrovoľne podrobil obmedzeniu, niektorých svojich ústavných práv. Ale ako odplatu okrem iného, očakáva dobrý zárobok a vyšší stupeň sociálneho zabezpečenia. Pravda za predpokladu, že počas výkonu profesionálnej služby si bude plniť svoje základné vojenské povinnosti bez páchania trestných činov. Osobne si myslím, že predsa je len lepšie a príjemnejšie strážiť hoci aj v zime, zdravotníkov ako stráviť 5 rokov síce v teple, ale vo väzení.  Bezkovidový víkend všetkým praje doko.   


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014