Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Pri povýšení politikov ministri obrany asi obišli zákon

... do akejkoľvek vyššej vojenskej hodnosti dovoľuje zákon povýšiť len in memoriam (po smrti) a to iba profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. ...povýšení politici nie sú profesionálni vojaci, a všetci sa tešia dobrému zdraviu., Tak na základe čoho ich ministri mimoriadne povýšili o viac ako jeden stupeň?
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia predpisu účinná od 2.1.2016, totiž v ustanovení § 21 ods. (10) síce dovoľuje vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti, ale len  za dodržania istých podmienok.

1. Vojaka v zálohe do hodnosti brigádneho generála mimoriadne vymenúva a do ďalších generálskych hodností mimoriadne povyšuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra; do ostatných vojenských hodností vojaka v zálohe vymenúva alebo povyšuje minister.

2  Mimoriadne môže byť vojak v zálohe  povýšený do vojenskej hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú dosiahol, ak významnou mierou prispel k plneniu služobných povinností alebo ak vykonal záslužný čin.

3. Za vojakov v zálohe sa podľa tohto zákona považujú vojaci, ktorí boli zaradení do záloh ozbrojených síl pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a branná povinnosť im trvá.  Vojaci, ktorým bol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona výkon vojenskej služby prerušený a branná povinnosť im trvá. Občania, ktorí boli odvedení pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, nevykonali vojenskú službu a branná povinnosť im trvá. Vojakom v zálohe je aj  občan, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a branná povinnosť mu trvá alebo občan, ktorý skončil dobrovoľnú vojenskú prípravu a branná povinnosť mu trvá, alebo občan, ktorý vykonal mimoriadnu službu a branná povinnosť mu trvá, alebo občan, ktorý skončil služobný pomer príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Národného bezpečnostného úradu a colníka a branná povinnosť mu trvá.

4. Mimoriadne povýšenie vojakov do akejkoľvek  vyššej vojenskej hodnosti  dovoľuje zákon č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov  v ust.§ 155, ale len in memoriam (po smrti) a to iba u  profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Samozrejme, že musia byť dodržané aj ďalšie zákonné ustanovenia platné pre povýšenie. Pritom  ani jeden z povýšených politikov nie je profesionálnym vojakom, a všetci sa tešia dobrému zdraviu. Tak na základe čoho ich ministri mimoriadne povýšili o viac ako jeden stupeň?

Záver:  Mne teda  jasne z vyššie uvedených faktov vychádza, že povýšenie inkriminovaných politikov je prinajmenšom právnou obštrukciou, ktorá zrejme nemá žiadnu oporu vo vtedy platnom zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Časová verzia predpisu účinná od 2.1.2016). Ak totiž vychádzam z ust. § 15b ods.1 a za predpokladu, že spomínaní politici sú vojakmi v zálohe, potom by aj  mohli byť mimoriadne povýšení, ak významnou mierou prispeli k plneniu služobných povinností alebo ak vykonali záslužný čin. No iba o jeden hodnostný stupeň. Teda z desiatnika na čatára a z poručíka na nadporučíka. Pravda za predpokladu, že aj na Slovensku platí Senecovo vyjadrenie: „Nie kráľ je zákonom, ale zákon je kráľom“. Prajem príjemný víkend.doko

 


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Osobne som smutný z toho, že aktívni profesionálni vojaci sú ku kauze povýšenia politikov ticho.
  Pritom v prvom rade ide o devalváciu ich vojenskej profesie. Prečo si to myslím.?
  1. Mimoriadne povýšenie vojakov do akejkoľvek vyššej vojenskej hodnosti dovoľuje zákon č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov v ust.§ 155, ale len in memoriam (po smrti) a to iba u profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Samozrejme, že musia byť dodržané aj ďalšie zákonné ustanovenia platné pre povýšenie.
  2. Nezdá sa vám, že ide priamo o neúctu napr. k tým profesionálnym vojakom a pozostalých po nich, ktorí v roku 2006 pri leteckom nešťastí zahynuli pri plnení služobných povinnosti a pokiaľ viem, žiadny z nich nebol mimoriadne in memoriam povýšený o 5 až 8 vojenských hodností? Pritom v ich prípade na rozdiel od politikov, by to bolo v rámci platného zákona.
  3. Jednoznačne som presvedčený, že obaja ministri obrany urobili pri mimoriadnom povýšení politikov ťažký morálny aj právny prešľap, ktorý sa dá napraviť iba zrušením ich personálnych rozkazov o mimoriadnom povýšení politikov.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Tomu hanba, kto takéto povýšenie realizuje
  Dovolím si povedať môj názor. Toto nie je hanba dotknutého "povýšeného" pána- pánov, ale tých ministrov obrany, ktorý toto navrhli a vykonali. Samozrejme sa jedná o dehonestáciu vojenského povolania ako takého, a o čistý papalašizmus. Neviem, či si terajší minister obrany ako bývalý profesionálny vojak v generálskej hodnosti uvedomuje čo vykonal. Povýšenie desiatnika v zálohe na kapitána v zálohe nemožno chápať ako iba nejaké "morálne ocenenie". Vojenská hodnosť kapitán je vo vševojskovom ponímaní veliteľ roty, ktorý velí cca okolo 100 vojakom, v prípade posilnenej roty i viac. Musí poznať a ovládať zbrane a zbraňové systémy roty, taktiku vedenia bojovej činnosti, spôsoby zabezpečenia bojovej činnosti a splniť bojové úlohy v rámci širšej operačnej úlohy. Samozrejme riadi výcvik a má zodpovednosť za bojaschopnosť zverenej výzbroje a výstroje, ako i podriadených. Musí budiť autoritu podporenú morálnym profilom, ale hlavne odbornými a praktickými zručnosťami. Takže v rámci plnenia si brannej povinnosti po vyhlásenej mobilizácii, musí takýto veliteľ prevziať na seba zodpovednosť za bojaschopnosť jednotky a zabezpečiť stanovené úlohy a nie sa hrať , že ja som nič neznalý kapitán, nič neviem, ale som "morálne ocenení". Je otázne, akoby takýto "kapitán" velil svojej jednotke, ale na to asi pozná odpoveď iba ten minister obrany, bývalý profesionálny vojak, ktorý toto vykonal. Takže nie je problém povýšený desiatnik v zálohe, bez žiadnej vojenskej veliteľskej prípravy, odbornej praxe a výcviku, ale ten, ktorý toto realizoval, zapredal svoju vojenskú kariéru, ako i zdehonestoval vojenské povolanie ako také, prezentované dosiahnutými vojenskými hodnosťami, predovšetkým za ovládanie vojenského "kumštu", a nie ako pochybného "morálneho ocenenia".
  publikované: | autor: Ľuboš (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Súbeh chýb systému.
  Vojenská obec zlyháva.
  Kapitán Danko :
  - je výsledkom zlyhania odborníkov MO ASR ?
  - je zlyhanie pána ministra ?
  - je " obeť " ?
  Pre mňa nepochopiteľné, ani teraz nie som múdrejší.
  Pán Danko má na sieťach tisíce reakcii. 99,9% negatívnych, resp. zosmiešňujúcich. Ulica rozhodla, že takéto veci by sa nemali robiť. Laicky, pocitovo, ale jasne.
  Nie vojenská obec, nie vojenská odborná obec.
  Rád sa nechám presvedčiť, že to nie je " lebo " , ani " ja na bráchu brácha na mne " , ani " našim ", ani "maj moc, maj všetko "
  publikované: | autor: Vladimír Petrík (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Pán minister Gajdoš obhajuje niečo, čo sa obhájiť vôbec nedá.
  Minister obrany, ústavný činiteľ a trojhviezdičkový generál Peter Gajdoš si stojí za svojím rozhodnutím povýšiť predsedu parlamentu Andreja Danka do hodnosti kapitána v zálohe. Ako uviedol v pondelok 23.1.2017 na brífingu, povýšenie si podľa neho pán Danko zaslúži, pretože bol nápomocný napríklad pri navýšení rozpočtu pre rezort obrany. Minister Gajdoš predsedu NR SR Danka povýšil 22. septembra 2016 na Deň Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky.
  Pán minister obrany, ústavný činiteľ a trojhviezdičkový generál ale akosi pozabudol na tieto jednoduché počty:
  1. Oslavy Dňa Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky boli 22. septembra 2016.
  2. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 bol schválený až 29. novembra 2016 na 11. schôdzi Národnej rady SR v Bratislave. Celkové obranné výdavky na rok 2017 budú viac ako 998 miliónov eur, čo predstavuje 1,19 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Rok 2016 bol rozpočtovaný na úrovni 1,10 percenta HDP.
  3. Slovensko sa na summite NATO vo Walese v roku 2014 zaviazalo, že do roku 2020 dá na obranu 1,6 percenta HDP.
  Ako môže byť niekto dopredu mimoriadne povýšený za dačo, čo sa ešte ani nestalo ?
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014