Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Predseda NR SR vs. mravnosť, morálka a čestnosť

... každý sa môže polepšiť. No, to ešte neznamená, že ho zato, hneď postavíme na piedestál.

Takže, už to vieme. Predseda NR SR nebude počas výkonu tejto funkcie používať svoj titul.  A tým považuje tento svoj problém za vyriešený. Osobne mi je úplne jedno, či pri svojom mene nejaký titul má alebo nemá, ale veľmi mi vadí, že človek, ktorý má takú minulosť, ale aj prítomnosť  nepochopil, že porušuje nielen platné zákony ale aj  mravnosť, morálku a čestnosť.

Začnem ústavou v ktorej je tento sľub poslanca NR SR: „ Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“  „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva“... „ Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných.“

Skrátene podtrhnem: I poslanec musí dodržiavať všetky zákony, má teda konať aj v zmysle odkazu svätých Cyrila  a Metoda – teda žiť podľa mravných zásad. Preto sa pýtam, či je morálne ale aj zákonné mať detí, ktoré sa ako súrodenci takmer vôbec nepoznajú, čiže ani nevedia, čo je súrodenecké puto a o rodine môžu iba snívať.  K tomu uvediem citáciu zo zákona o rodine: ... „ Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä úroveň starostlivosti o dieťa, bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa, .... jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.“ V intenciách toho sa pýtam. Ako si môže nejaký otec myslieť, že  plní zákonom stanovenú povinnosť sústavnej a dôslednej starostlivosti o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, ak vlastné dieťa navštívi pri jeho meninách, narodeninách a na Vianoce ?

A na margo čestnosti zasa odcitujem znenie zo zákona o priestupkoch. „ Priestupku na viacerých úsekoch správy sa dopustí ten, kto uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy. Za taký priestupok podľa odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu do 165 eur.“  Ak sa niekto verejne prizná, že si spracovanie diplomovej práce uľahčil nepoctivým spôsobom, lebo nemal dostatok času, to akoby povedal, že úmyselne porušil čestné vyhlásenie, ktoré podpísal pri spracovaní svojej diplomovej práce. Tam je totiž aj taká veta. „Čestne vyhlasujem, že som diplomovú prácu, vypracoval samostatne pod vedením svojho školiteľa, a že som uviedol všetku použitú literatúru.“

A čo na záver ? To, akého máme predsedu NR SR je samozrejme v rukách poslancov NR SR a vôbec by mi to nevadilo vtedy, ak by šéfoval iba poslancom. (Terajšieho predsedu si zvolilo len 106 poslancov.) No, keďže  predseda NR SR je druhou najvyššou ústavnou funkciou na Slovensku a z titulu toho je vizitkou našej vlasti, nemôžem ostať ľahostajný k tomu, ak je na tejto funkcii človek, ktorý akosi zabudol nato, čo je zákonnosť, mravnosť, morálka a čestnosť.  Podotýkam, že je jedno, aké má meno a koľko má, či nemá titulov. Pritom akceptujem, že každý sa môže polepšiť. No, to ešte neznamená, že ho zato hneď postavíme na piedestál. Myslím si, že tu sa hodí aj trocha parafrázy. Totiž, situácia do ktorej sa dotyčný dostal lege artis, nastala jeho iracionálnym konaním a je adekvátna úrovni jeho nadobudnutých racionálnych schopností.  Ale čo už, každá éra ma takých jedincov, ktorí trpia paradigmou, vychádzajúcou z ich patologického stavu, poznačenou narcizmom a mesiášstvom. Toto samo o sebe  ešte nie je katastrofou. Tragédia nastane vtedy, ak sa takíto ľudia dostanú k moci. S pozdravom doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. Odvolávanie Borisa je ukážkou negramotnosti poslancov NR SR,
    ich prekrúcania práva a rozporu medzi ich slovami a skutkami. Kde je v zákone napísané, predseda NR SR sám na seba môže podať návrh na odvolanie z funkcie ? Ak ju robiť nechce mal z funkcie odstúpiť a nevydierať !
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014