Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nie sú nádeje obecných a mestských policajtov predčasné ?

... až doteraz som naivne veril, že obecní policajti konečne dosiahli to, že ich zaradili medzi ostatné bezpečnostné zložky do zákona 328/2002 Z. z., čo by bolo nielen logické, ale zrejme aj spravodlivé. Žiaľ, nestalo sa tak...

Pred pár dňami, 28.10.2019 poslanci NR SR, podľa mňa dosť unáhlene a netradičným spôsobom, schválili poslaneckú novelu zákona o obecnej polícii. Dominuje v nej úplne nové ustanovenie, ktoré má názov: „Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície“,  týkajúce sa pochopiteľne aj príslušníkov mestských polícii. Celé znenie novely je tu:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473546

Na prvý pohľad sa zdá, že poslanci konečne po 10 rokoch, úprimne vyslyšali prosby týchto viac ako 2 500 policajtov a za ich náročnú prácu, im konečne dovolili odísť od polície už  56 ročným, pod podmienkou, že v jej zložkách odpracovali najmenej 25 rokov.  Totiž  „Príspevok za prácu v obecnej polícii“, tak sa totiž nazýva táto dávka osobitného sociálneho poistenia, im za týchto podmienok budú vyplácať napr. do priznania predčasného SD alebo do dovŕšenia veku potrebného na získanie SD (max do 64 rokov veku).

A aký je ten druhý pohľad ?

1. Zákon síce platí od 1.4.2020, ale ustanovenie o uplatnení nároku na príspevok, bude platiť až od 1.1.2024. Čiže, poistné na príspevok - 3 % z vymeriavacieho základu, zaplatí príslušník obecnej polície už od 1.4.2020, ale príspevok môže dostať najskôr od 1.1.2024. Pochopiteľne, ak splnil aj ostatné zákonné podmienky. Z toho tiež môžeme vyvodiť predpoklad, že o 3 % klesne aj mzda policajtov, lebo obce asi ťažko niekde len tak nájdu peniaze, na elimináciu tohto zvýšeného poistenia. Za povšimnutie stojí tiež fakt, že príspevok za prácu sa im bude vyplácať nie do doby priznania SD, ale iba do dovŕšenia veku potrebného na získanie SD. Čo je rozdiel aj oproti predčasnému SD.

2. Výška príspevku je síce 60 % priemernej mzdy ale oprávnenej osoby, a to v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov, odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii. Príspevok sa nekráti v prípade súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo iným príjmom.  Takže, ak má policajt priemernú mzdu v príjmovo najlepšom roku napr. 800 euro, potom bude jeho príspevok 480 euro.  Ale napr. pri príjme 2 500 euro už bude príspevok 1 500. Zo skúseností ale vieme, že snaha obcí je taká, že chcú šetriť všade, a tak tých  25 rokov služby zrejme veľa ľudí nedosiahne. Potom určite padne otázka ? Čo sa stane s peniazmi, ktoré boli odvedené na poistné pre príspevok, tých prepustených policajtov, ktorí neodpracovali 25 rokov v obecnej polícii a príspevok im nebude priznaný ?

3. Predpokladajme, že budú takí šťastlivci, ktorí splnia všetky podmienky a  príspevok  im bude vyplácaný po celú dobu; teda od dosiahnutia veku 56 rokov, do dosiahnutia nároku na riadny starobný dôchodok (najviac ale 8 rokov).  Pýtam sa. Vedia dotknutí policajti, že toto obdobie, pokiaľ nebudú mať iný príjem, sa im nemôže započítať do odpracovaných rokov pre účely vypočítania starobného dôchodku, lebo poberateľ len takého príspevku, neodvádza žiadne odvody na sociálne poistenie a novelizovaný zákon o obecnej polícii to tiež nerieši?  Výsledkom preto v mnohých prípadoch bude fakt, že ich starobný dôchodok bude omnoho nižší ako je ich poberaný príspevok.

 

Pre ilustráciu. Podľa mestskej polície Bratislava sa plat ich radových zamestnancov v závislosti od započítanej praxe pohybuje od 710 do 840 eur v hrubom. A tak, podľa údaja z internetu, vyzeral prehľad priemerných mesačných zárobkov v roku 2016, podľa konkrétnych funkcií, u inej mestskej polície.

Záver. Osobne som túto kauzu predtým vôbec nesledoval, a tak som až doteraz asi naivne veril, že obecní policajti konečne dosiahli to, že ich zaradili medzi ostatné bezpečnostné zložky do zákona 328/2002 Z. z., čo by bolo nielen logické, ale zrejme aj spravodlivé.  Žiaľ, nestalo sa tak. Preto im prajem, nech im ani tento právny nedorobok nikto nezávidí, a aby sa jeho poberania dožilo, čo najviac obecných a mestských policajtov. Možno, že po čase sa skutočne dostanú do vyššie spomínaného zákona. Príjemný predlžený víkend praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014