doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nie je generál ako generál

... celé toto divadlo okolo funkcie NGŠ vôbec nemuselo byť, lebo profesionálni vojaci majú detailne rozpracovaný systém služobnej kariéry a ten umožňuje ustanovenie do voľnej funkcie aj na základe výberu. Pritom poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie...
Ešte sa neskončila  kauza  najvyššieho policajného generála a už čítame a počúvame, že aj v ozbrojených silách naplno prepukol boj o stoličku najvyššieho vojenského generála. Minister obrany obhajuje svojho nominanta na funkciu náčelníka generálneho štábu, (NGŠ) to je tá stolička najvyššie postaveného vojenského generála, a ozval sa aj jeden zo zavrhnutých generálov na tento post, ktorý kritizuje adepta navrhnutého ministrom obrany. „Zdôrazňujem, že OS sú v zmysle zákona apolitické, tento post nebol v minulosti nikdy predmetom politického zápasu a ani nebol zneužívaný v politickom boji. Nevidím teda žiadny dôvod, prečo by tomu malo byť teraz inak. Môj názor je taký, že každý z generálov by mal byť pripravený a schopný zastávať akúkoľvek funkciu v OS SR.“ To sú slová ministra obrany. „Myslím si, že v Ozbrojených silách, ak teda vynechám seba, máme podstatne skúsenejších kandidátov, ktorí boli na vyšších stupňoch velenia a riadenia." To vraj povedal rebelujúci a odvrhnutý trojhviezdičkový generál.

Osobne si síce myslím, že vyjadrenie ministra obrany trocha kríva, armády totiž boli vždy v rukách mocnárov a politikov, naviac žiadny zákon nestanovuje, že sú apolitické. Teda asi ťažko môžu byť apolitické, ak plnia politické ciele. Áno, zákon stanovuje, že profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia a nesmie sa aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami. No mnoho profesionálnych vojakov predtým aj dnes, sympatizuje s niektorou politickou stranou. To ale nie je zakázané.  Tiež sa nedá súhlasiť s tým, že každý z generálov by mal byť pripravený a schopný zastávať akúkoľvek funkciu v OS SR. Stačí uviesť jeden príklad. Ešte sa nikdy v histórii nestalo, aby generál leteckej odbornosti, velil pozemným silám. Naviac, zákon o profesionálnej službe má pre každú z generálskych hodností stanovenú odlišnú služobnú náplň. Napríklad generálmajor (dve hviezdy) má stanovené toto: „Velenie súčasti strategického veliteľstva, velenie medzinárodnému veliteľstvu alebo štábu určenému medzinárodnými zmluvami a mandátom. Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou priamo riadených aj nadväzujúcich systémov.“ Generál, (štyri hviezdy) ktorý je len jeden v našich ozbrojených silách a je ním NGŠ, musí vedieť plniť tieto úlohy: „Velenie ozbrojeným silám. Zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl. Zodpovednosť za plnenie národných a medzinárodných záväzkov a dohôd vyplývajúcich z členstva v obranných vojensko-politických zoskupeniach. Rozhodovanie o najzložitejších národných systémoch obrany a bezpečnosti s medzinárodnými bezpečnostnými väzbami.“

A to, koľko je v ozbrojených silách schopných dôstojníkov v generálskych hodnostiach, ktorí by mohli úspešne vykonávať funkciu NGŠ,  by tiež nemal byť nijaký problém. Totiž profesionálni vojaci majú detailne rozpracovaný systém služobnej kariéry a ten umožňuje ustanovenie do voľnej funkcie aj na základe výberu.  Pritom poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie. Prečo táto možnosť nebola transparentne využitá aj pri výbere NGŠ ? Asi preto, že tam minister a vláda chceli presadiť svojho kandidáta, ktorým je zrejme aj ich sympatizant. Teda, zasa ide o politické a nie apolitické rozhodnutie.  Zrejme  s tým ráta aj zákon o ozbrojených silách lebo stanovuje, že NGŠ je do funkcie vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou. No čo, počkajme a uvidíme prečo nie je generál ako generál.  Príjemný deň praje doko. O podobnej téme píšem aj na  http://doko.blog.sk/detail-pri-povyseni-politikov-ministri-obrany-asi-obisli-zakon.html?a=4e3484f4eaa845120f6ede56f627f9f4


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. Prvýkrát v histórii slovenskej armády sa štvorthviezdičkovým generálom stal
    riaditeľ vojenského spravodajstva. Doteraz takúto hodnosť mohol mať iba náčelník generálneho štábu. Na naše zvyklosti, dosť nezvyklá a expresne rýchla vojenská kariéra.
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014