Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nárok na odchod do dôchodku na Slovensku – už od 33 až do 64 rokov fyzického veku

... mnoho našich občanov žije v predstave, že problematika odchodu do dôchodku sa ho ešte netýka a tak sa o ňu ani nezaujíma. Fakt je ale ten, že sa dotýka všetkých...
Pred niekoľkými dňami schválili poslanci NR SR už 21. zmenu našej ústavy, konkrétne ide o Čl. 39, ktorý od 1.7.2019, ak zákon podpíše aj prezident,  bude znieť takto:

„ (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

(2) Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

(3) Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o

a) šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa,

b) dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, 

c) osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí.

(4) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

(5) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.“  

Problém je ale v tom, že spolu zo zmenou ústavy nebol predložený aj vykonávací zákon. A tak sa dnes napr. nedopátrate právnickej definície slova "staroba", ale ani toho, ktorý zákon v roku 2019 bude platiť pre ženu, ktorá vychovala 3 a viac detí. Odíde do dôchodku vo veku 62 rokov a 6 mesiacov, podľa Čl. 39 ústavy alebo podľa ust. § 65 ods. 4 až 5 zákona 461/2003 Z. z. ? Bude zaujímavé sledovať ako z toho od 1.7.2019 Sociálna poisťovňa vykľučkuje.

Pritom všeobecne pre rok 2019 platí, že dôchodkový vek poistenca, ktorý v roku 2019 dovŕši fyzický vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov. A v platnosti ostáva aj ust. § 274 zákona 461/2003 Z. z., ktoré rieši skupinu poistencov s nárokmi na dôchodky vyplývajúcimi im zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie ( po dosiahnutí veku 55, 57, 58 rokov).

A špecifickú kategóriu poistencov s nárokom na výsluhový dôchodok, po odslúžení 15 alebo 25 rokov (najskôr teda vo veku od 33 alebo 43 rokov), tvoria vyslúžili profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a colníci.

Takže skutkový stav v tejto oblasti na Slovensku je taký, že čiste teoreticky môžu ísť do starobného alebo výsluhového dôchodku niektorí poistenci, po splnení zákonom stanovených podmienok, už ako 33, 43, 55, 57, 58, 62 a pol a najviac 64 roční.

A prečo o tom píšem ? Lebo mnoho našich občanov žije v predstave, že problematika odchodu do dôchodku sa ho ešte netýka a tak sa o ňu ani nezaujíma. Fakt je ale ten, že sa dotýka všetkých. Poberateľov dôchodkov predsa zaujíma, či z priznaných dôchodkov vyžijú, a pracujúcich by malo zaujímať, či  nemalé sumy odvádzané z ich zárobkov na sociálne poistenie, im štát nebude v budúcnosti zvyšovať.  Príjemný víkend praje doko. O podobnej téme píšem aj na http://doko.blog.portal.sk/detail-zastropovanie-d%F4chodkoveho-veku--v-ustave-je-primitivny--politicky-populizmus.html?a=c0bca8436970948ba223f9be4cbb7adcZákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014