Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Materská dovolenka a skončenie pracovnoprávneho vzťahu uzavretého na dobu určitú

... ochranná lehota pre poistenkyňu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je podľa ust. § 32 osem mesiacov...

Cez komentár k môjmu blogu má jedna zamestnankyňa poprosila o vysvetlenie pracovno-právneho problému, kde sa nevie rozhodnúť, kedy má nastúpiť na materskú dovolenku, lebo jej koliduje skončenie pracovnoprávneho vzťahu uzavretého na dobu určitú, s nástupom na materskú dovolenku.  

Poistenkyňa uviedla veľmi málo údajov na to, aby sa dala urobiť vyčerpávajúca odpoveď. A neuviedla ani očakávaný dátum pôrodu. Ale aj napriek tomu, by som upriamil pozornosť najmä na ust. § 141 Zákonníka práce (ZP) , ktoré stanovuje, že materská dovolenka je dôležitá osobná prekážka v práci a zamestnávateľ preto ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Podľa ust. § 48 zák. č.461/2003 Z.z. totiž poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.  Poistenkyni tak  vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 166 ZP v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Ust. § 167 ZP stanovuje, že žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Ak teda splníte stanovené  podmienky, mala by vám Sociálna poisťovňa vyplatiť nemocenskú dávku, ktorá nesie pomenovanie materské. Pritom ust. § 52 zák. č.461/2003 Z.z stanovuje, že materské sa poskytuje za dni, ale za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. Podľa ust. § 53 je výška materského 65 % denného vymeriavacieho základu.

Ust. § 50 zák. č.461/2003 Z.z , pamätá aj na situáciu, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva. Potom má poistenkyňa nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo pred skutočným dňom pôrodu. Pritom ochranná lehota pre poistenkyňu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je podľa ust. § 32 osem mesiacov.

Záver: Tak či tak, by som poistenkyni odporúčal, čím skôr navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a až po konzultácii s jej pracovníkmi sa rozhodnúť o ďalších krokoch. Každý prípad je totiž vysoko individuálny a to čo platí obecne, nemusí vždy platiť v špecifickom prípade.doko


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014