Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Matej Bel by zrejme nebol hrdý na univerzitu, ktorá nesie jeho meno a pritom nevie definovať, čo je plagiát

... Podľa mňa, v tomto prípade ide zo strany univerzity ale aj zo strany novinárov o politické hry, nie o zistenie skutkového stavu veci.
Kto bol Matej Bel ? Tohto roku uplynie 270 rokov od jeho smrti. Matej Bel  ( * 24. marec 1684, Očová – † 29. august 1749, Bratislava) bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota. Vo vedeckej práci presadzoval moderné metódy – kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a kritický postoj k faktom. V tomto ohľade už prekonal aj osvietencov. https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Bel. 

Jeho meno totiž nesie aj univerzita v Banskej Bystrici, s pošramotenou povesťou, ktorá bola zriadená 1. 7. 1992 a sama si stanovila takéto poslanie a víziu:

Poslanie.

„Univerzita Mateja Bela (UMB) ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

Vízia

Univerzita Mateja Bela, ktorá už jednoznačne potvrdila svoje postavenie lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska, je vďaka preukázanej kvalite vzdelávania a úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, excelentnosti vybraných oblastí výskumu v aktívnej medzinárodnej spolupráci a v spolupráci s praxou, ako aj vďaka odbornej, športovej a umeleckej prezentácii na verejnosti vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu.“ https://www.umb.sk/o-nas/informacie/o-univerzite/poslanie-a-vizia-umb.html

Univerzita má v súčasnosti 6 fakúlt. Jednou z nich je aj právnická fakulta. Rektor UMB ju zriadil 15. mája 1995. Funkciou dekana bol poverený doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorého akademický senát 1. júla 1996 zvolil za dekana fakulty . Vo funkcii bol až do 31. marca 2002 kedy odišiel vykonávať funkciu - verejný ochranca práv. Na vzniku fakulty a zrejme aj na jej rozvoji, sa od začiatku  podieľal aj Mojmír Mamojka, ktorého 13. júla 2004 akademický senát jednomyseľne zvolil za dekana Právnickej fakulty UMB,  ktorý bol poslancom NR SR a dnes je sudcom ústavného súdu.

https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/historia-a-charakteristika-fakulty.html

Záver:

Podčiarkol by som týchto pár viet. Matej Bel vo vedeckej práci presadzoval moderné metódy – kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a kritický postoj k faktom. UMB prispieva tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností. Je vďaka preukázanej kvalite vzdelávania na verejnosti vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu. A tak si položím dve otázky:

1. Je postup jej jedného absolventa, Andreja Danka,  v súlade s názvom a proklamáciami univerzity ?

2. Prečo naši novinári, už dávno neoslovili napr. vyššie spomínaných členov právnickej fakulty, ktorí sú z titulu svojho bývalého, či súčasného postavenia, asi najdôveryhodnejšími osobami na vyslovenie svojho názoru, na dianie na fakulte v rokoch 1999 až 2000 ?

A tak si myslím, že v tomto prípade ide zo strany univerzity ale aj zo strany novinárov, zrejme o politické hry, nie o zistenie skutkového stavu veci. Príjemnú nedeľu praje doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. Definícia plagiátorstva je napríklad aj na týchto webstránkach :
    https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/prevencia_odhalovanie_plagiatorstva.pdf
    file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Smernica%20-%20Etika%20publikovania%20a%20plagiatorstvo.pdf
    publikované: 28.01.2019 14:11 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014