Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Keď dôchodok, vlastne ani žiadnym dôchodkom nie je !

...tzv. 13. dôchodok bol úmyselne schválený ako snaha o politický úplatok, pre voličov.
"Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň trináste dôchodky, tak Smer má po voľbách dvanásť alebo trinásť percent," toto vyhlásil po voľbách pán Fico. Toto sa dá chápať aj ako jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, že tzv. 13. dôchodok bol úmyselne schválený ako snaha o politický úplatok, pre voličov. Podľa slovníka je totiž úplatok, peňažný alebo iný dar, určený na podplatenie niekoho. 

A tak od 1.4.2020, k doterajším dôchodkovým dávkam, ktorými sú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok invalidný dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok pribudol  aj 13. dôchodok. Pre doplnenie slovník vysvetľuje, že dôchodok je pravidelný peňažný príjem osoby, ktorá nemôže pracovať a ktorá spĺňa niektoré právne podmienky ( napr. vek, odpracované roky, rozsah poškodenia zdravia, stratu živiteľa). Okrem toho každý, čo poberá nejaký druh dôchodku, musel byť predtým poistený.  Inak povedané, prispieval si na sociálne alebo invalidné poistenie sám, jeho zamestnávateľ alebo štát.

Terajšia vláda, ale 13. dôchodok navrhuje prekvalifikovať tak, že ho zaradila medzi štátne sociálne dávky. Čiže ho dala na úroveň takým štátnym sociálnym dávkam ako sú napr. príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné, príspevok na starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, príplatok k dôchodku politickým väzňom a či vianočný príspevok. Sociálna dávka je pritom určitá forma podpory štátu, ktorá je takmer vždy vnímaná v spojitosti s finančnou alebo inou ekonomickou podporou. Na rozdiel od dôchodkovej dávky, poberateľ sociálnej dávky si spravidla dopredu na tento účel žiadne poistenie neplatí.  

Preto si myslím, že nespokojnosť niektorých poberateľov dôchodkových dávok je oprávnená. Lebo očakávali, že dostanú niečo, čo sa malo každý rok opakovať ako dôchodková dávka, na ktorú si dopredu platili sociálne poistenie. Teraz sa zrazu ocitli v skupine občanov, ktorí sa dostali do zložitej životnej situácie a štát im pomáha tak, že prispieva na jej elimináciu sociálnou dávkou, ktorá ale nie je fixne daná, lebo sa viaže na iné finančné ukazovatele, ktoré ale poberateľ sociálnej dávky nemôže nijako ovplyvniť.

Môj osobný názor je taký, že väčšina poberateľov dôchodkových dávok si zaslúži ich zvýšenie. No asi by bolo prirodzenejšie, inteligentnejšie a najmä spravodlivejšie, keby sa takéto zvyšovanie neviazalo na žiadnu nezákonnú protislužbu ( napr, dať niekomu hlas vo voľbách). Jednoducho sa suma, ktorú vláda plánuje dať dôchodcom má rozdeliť tak, aby ju dôchodca dostal každý mesiac a nie raz za rok. Uvediem príklad, ak by mal byť 13. starobný dôchodok tak ako bol plánovaný, vyplatený vo výške 480 euro raz ročne pre každého, potom 480 : 12 a mesačne nám vyjde zvýšenie o 40 euro. Tak by mal každý starobný dôchodca zvýšený svoj dôchodok rovnako každý mesiac. Vtedy by nikoho ani nenapadlo, že by malo ísť o politický úplatok a štát by pritom nemal ani vyššie výdavky. Asi by to bolo aj praktickejšie pre dôchodcov, lebo by vedeli, že každý mesiac si tých 40 euro môžu využiť ako budú potrebovať a nemusia čakať na Vianoce. Povedzme si otvorene, ktorí dôchodcovia by si ten 13. dôchodok pred Vianocami nechali len pre seba ? Väčšina by sa s ním, vo forme darčekov, podelila so svojimi najbližšími.

A úplne na záver. Čo alebo kto sú šmejdi, to vieme. Nepripomína vám konanie minulej vlády, ale aj tej súčasnej, okolo 13. dôchodkov niečo, čo by sme mohli nazvať aj politickým šmejdizmom ? Mne áno. Pekný a príjemný koniec prázdnin praje doko.  


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014