doko (Jozef Kotulič)

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Fico je veľmi nezodpovedný politik

...vôbec by som na vystúpenie Fica nebol reagoval, keby má k tomu neboli nepriamo vyzvali známi, lebo chceli vedieť môj názor na fakt, či Slovensku skutočne hrozí veľký vojnový konflikt, veď to tvrdil Fico...

Ako inak nazvať človeka, ktorý verejne vyhlási, že Ukrajine so 70 %-tnou pravdepodobnosťou hrozí  veľký vojnový konflikt a preto ...  "Ak tam vypukne vojna, ak sa niečo stane, Slovensko bude veľmi trpieť"  Hrôza ma chytá, ak si pomyslím, že týmto človekom je predseda slovenskej vlády.

Ľudia, čo majú predstavu o skutočnej vojne, veľmi dobre vedia, že ak Slovensku skutočne hrozí nejaký vojnový konflikt, dokonca so 70 %-tnou pravdepodobnosťou, tak potom musí práve vláda, okamžite začať konať, aby sa na možný vojnový konflikt  štát a jeho obyvatelia čo najlepšie pripravili. Prvým krokom by malo byť okamžité  mimoriadne zvolanie Bezpečnostnej rady štáty, druhým začatie uvádzania vojsk Slovenskej republiky do stavu zvýšenej pripravenosti, vrátane postupného povolávania vojenských záloh na mimoriadne cvičenia a tretím, príprava národného hospodárstva a obyvateľov Slovenska na vyhlásenie vojnového stavu. Presný postup štátnych orgánov je stanovený  v „Ústavnom zákone o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.  Nasledujúce pasáže sú citované z tohto zákona: „Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny.“  „Vláda zodpovedá za obranu a bezpečnosť štátu, organizuje prípravu ústavných orgánov na čas vojnového stavu, organizuje prípravu hospodárstva, zásobovania obyvateľstva a štátnych hmotných rezerv na čas vojnového stavu, koordinuje činnosť ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a záchranných služieb v čase vojnového stavu, na návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky určuje výšku zásob základných komodít na zachovanie bezpečnosti a obrany štátu. Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.“
Okrem toho ústavný zákon stanovuje napríklad  aj toto: " V čase vojnového stavu možno obmedziť základné práva a slobody, obmedziť nedotknuteľnosť osôb a ich súkromie, uložiť pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených zborov, obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zakázaním používania motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov a plavidiel na súkromné účely a na podnikanie, nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy, povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení, povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.“

V zákone je tých ustanovení o vojnovom stave oveľa viac, ale mojim cieľom nie je suplovať štátne orgány ani šíriť poplašnú správu. To už úspešne, alebo aj „úsmešne“ urobil Fico. Naopak, týmto blogom chcem občanov SR upokojiť, lebo ako sami vidíte,  na Slovensku sa momentálne nič z uvedených opatrení, ktoré  pre vojnový stav ukladá vyššie spomínaný ústavný zákon, nerealizuje. Potom mi logicky vychádza záver, že predseda vlády Fico, už na Slovensku nechce vládnuť a aby dokázal, že to myslí skutočne vážne, neštíti sa strašiť občanov SR ani niečím takým hrozným a prízemným ako, že Slovensku hrozí veľký vojnový konflikt.

Za toto počínanie by pán Fico mal prijať nielen osobnú politickú zodpovednosť, ale jeho konanie by si mali všimnúť aj ústavné orgány SR, k tomu určené. Osobne si myslím, že Fico to s klamaním tento krát veľmi prehnal a vážne by zato mal byť exemplárne potrestaný.

Pekný večer praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. Už ho neberu vážne
    Kedže nikto z ústavných orgánov nereaguje na šírenie poplašnej správy, asi Fica ako premiera už nebru vážne, patrne už iba ako "dvorného šaša".
    publikované: 04.12.2014 21:44 | autor: pavol (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014