Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Európska armáda – balast politikov

...ak niekto chce skutočne splodiť armádu Európy, potom je to podľa mňa iba zbrojárska a finančná lobby,...

Od uplynutia neformálneho stretnutia predstaviteľov štátov, patriacich do Európskej únie, sa síce nesmelo, ale predsa ozývajú hlasy po akejsi armáde, ktorú by vlastnila Európa ? ! V celej histórii existencie svetadielu – Európa, ešte nič takého neexistovalo. Boli rôzne pakty, dohody, aliancie a podob., ale  história pojem - armáda Európy- nepozná. Aj preto si myslím, že všetci, čo sa vytvorením armády Európy zaoberajú, robia iba dymovú clonu na zakrytie iných, zložitejších a roky neriešených problémov. Tu patrí predovšetkým zabezpečenie štátnej suverenity a ochrana štátnych hraníc štátov, členov Európskej únie (EÚ) vlastnou národnou armádou a až potom posilnenie jej bezpečnosti uzavretím viacstranných dohôd alebo členstvom vo vojenských alianciách, napr. v NATO.  Pri tomto tvrdení vychádzam z toho, že skoro všetci vedúci predstavitelia členských štátov EÚ, stále apelujú na posilnenie národnej suverenity v rámci EÚ.

Skutočne si za tejto situácie, keď každý člen EÚ má svoju národnú armádu a svoju bezpečnosť si ešte môže poistiť členstvom v NATO, neviem predstaviť, čo by malo byť náplňou práce  armády Európy.  Veď EÚ nie je samostatný suverénny štátny celok, nemá vlastné politické hranice ako napríklad USA. Takže, základný cieľ každej národnej armády, ktorým je  ochrana  a bezpečnosť štátu a jeho hraníc neprichádza pre armádu Európy do úvahy. Misie  do krajín, ktoré sa dotýkajú   členov NATO sú riešené velením NATO, a misie mimo týchto krajín rieši predsa OSN, a tých sa zúčastňujú členovia OSN, napr.  aj vojaci Ozbrojených síl SR. Ak si niekto myslí, že armáda Európy by mohla pomôcť pri riešení terajšej migračnej krízy, tak si musí uvedomiť, že  to sa jednoducho bez zmeny základných dokumentov EÚ vôbec nedá. V prvom rade, by totiž svetové spoločenstvo  muselo uznať Európu ako samostatný štátny celok, a to je v súčasnej dobe absolútne vylúčené, lebo na vznik takéto štátu, či únie štátov je potrebný súhlas všetkých členov EÚ. A to je momentálne nesplniteľné.  Takže, ak člen EÚ napríklad Grécko alebo Taliansko, dnes nevie alebo z rôznych dôvodov nemôže na požadovanej úrovni zabezpečiť ochranu svojej štátnej hranice, tak by v prvom rade mali dohodnúť dvojstrannú  alebo aj viacstrannú pomoc s ďalšími členskými štátmi EÚ.  S tým, že na finančných nákladoch by participovala aj EÚ. A do budúcna by za člena EÚ  mohol byť prijatý iba taký štát, ktorý požiadavku ochrany svojej štátnej hranice so štátom, ktorý nie je v EÚ, vie preukázateľne zabezpečiť.

My, teda štáty EÚ spoza bývalej železnej opony síce vieme, čo znamená plot na štátnej hranici ešte z éry bipolárneho sveta, ale pre väčšinu ostatných štátov Európy je to tera inkognito, lebo žiadne múry ani ploty s inými štátmi nemajú, ani predtým nemali. Takže aj preto, si mnohé štáty EÚ bezpečnosť a ochranu svojej štátnej hranice vysvetľujú rôzne, a to predovšetkým po svojom. Situácia sa nezlepší dovtedy, pokiaľ sa EÚ nedohodne na jedinej definícii, ktorá by vysvetlila význam pojmu - bezpečnosť a  ochrana štátnej hranice.  A pokiaľ k tomu dôjde alebo skôr nedôjde, dovtedy  ešte pretečie veľmi mnoho vody v Dunaji.

Teda ak niekto chce skutočne splodiť armádu Európy, potom je to podľa mňa iba zbrojárska a finančná lobby, ktorá takýmto spôsobom chce znásobiť svoje finančné zisky a posilniť svoj vplyv na politiku EÚ a vlastne celého sveta. A tomu podľa mňa treba v Európe skôr zabrániť ako to podporovať.  Verím, že aj bez armády Európy, má a bude mať EÚ svoje opodstatnenie a spolu s NATO sa dokáže vojensky ubrániť pred akýmkoľvek nepriateľom.  Ušetrené peniaze sa dajú využiť oveľa humánnejšie,  napríklad ako hospodárska  pomoc trpiacim krajinám  tretieho sveta. Pekný a príjemný deň praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014