Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Diskriminácia v sociálnom zabezpečení

...vojenské inštitúcie pri výpočte VD túto dobu štúdia, všetkým poslucháčom (žiakom) ako dobu zamestnania v III. pracovnej kategórii, nepriznávajú ...

Na web stránke Fórum bezpečnostných zložiek  http://www.bezpzlozky.eu/ už dlhšiu dobu prebieha diskusia, v ktorej diskutujúci vyjadrujú názory, týkajúce sa nezapočítania doby prípravy na povolanie (štúdium na vojenských stredných školách), ako náhradnej doby pre účely   sociálneho zabezpečenia. Jedna sa o absolventov bývalých vojenských stredných škôl (15 až 19 ročných), ktorým táto doba štúdia nebola zhodnotená pre vznik nároku na dôchodok   a jeho výšku. Pritom zákon 100/1988 Zb. stanovuje, že  každé štúdium po skončení povinnej školskej dochádzky sa považuje za náhradnú dobu, ak zamestnanie trvalo aspoň rok a táto doba sa započítava ako doba zamestnania v III. pracovnej kategórii.  

A v čom je problém ? V tom, že:

1. túto dobu, ktorá je v niektorých prípadoch 2 až 4 roky, vojenským vyslúžilcom pri výpočte vojenského výsluhového dôchodku (VD) príslušné vojenské inštitúcie od 1.5.1998 neuznávajú.   

2. civilná Sociálna poisťovňa pri výpočte starobného dôchodku (SD) túto dobu započítava v plnom rozsahu všetkým poslucháčom (žiakom) stredných škôl.

3. žiaľ väčšina vojenských vyslúžilcov SD nemá, a tak sa im  táto doba jednoducho z ich vojenského sociálneho zabezpečenia stratila.

4. pritom existuje vojenská smernica, ktorá stanovuje, že doba štúdia poslucháčov (žiakov) až do nástupu na vojenskú činnú službu,  sa  považuje za prípravu na povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky  a pre účely sociálneho zabezpečenia sa započítava v III. pracovnej kategórii. Toto platilo až do 30.4.1998.

5. od  1. mája 1998, zmenou zákona nikomu, komu bol priznaný len VD, túto dobu štúdia už vojenské inštitúcie pre účely priznania VD nezapočítali.  

A toto je prejavom veľkej nespokojnosti vojenských vyslúžilcov!  Osobne som presvedčený, že ich nespokojnosť je oprávnená. Ide totiž o diskrimináciu. Prečo ?

1. Civilná Sociálna poisťovňa totiž dobu štúdia všetkým poslucháčom (žiakom) bez problémov žiadateľom o SD započíta za náhradnú dobu a to v III. pracovnej kategórii.  Podtrhujem slovo „všetkým“ teda aj poslucháčom (žiakom) vojenských stredných škôl. Pochopiteľne, že musia byť splnené aj ostatné, zákonom stanovené kritéria.

2. Naopak, vojenské inštitúcie pri výpočte VD túto dobu štúdia, všetkým poslucháčom (žiakom)  ako dobu zamestnania v III. pracovnej kategórii, nepriznávajú ! Zasa podtrhujem slovo „všetkým“ teda aj poslucháčom (žiakom) civilných stredných škôl, ktorí boli profesionálnymi vojakmi a spĺňajú nárok na VD.

Riešením tejto nespravodlivosti by podľa mňa, mohla byť napr. zmena ust. § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. v tom zmysle, aby na priznanie  kráteného SD, mal nárok aj  poistenec Sociálnej poisťovne, ale len vtedy, ak v nej bol dôchodkovo poistený menej ako 15 rokov a dovŕšil stanovený civilný dôchodkový vek. S podmienkou, že táto zmena by sa vzťahovala iba na tých poberateľov dôchodkovej dávky, ktorých sociálne zabezpečenie je upravené podľa zák.č.328/2002 Z.z.

Záver. Ak je Slovensko právnym štátom, potom by takúto disproporciu v dodržiavaní práva nemalo akceptovať. O to viac, že existuje nález ÚS SR kde sa píše, že štát, ak nekoná alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, porušuje princíp právneho štátu. Príjemný posledný januárový deň praje. doko

Viac na podobnú tému píšem na  http://doko.blog.portal.sk/detail-zasluzena-vojenska-penzia.html?a=9c412dfc164f1912d7922c46650ba116


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Ako z toho von ?
  Dobrý článok, ako aj všetky. Dáme petíciu na MO SR a pridáme k tomu "starodôchodcov" ? Kto ju pripravý?
  Bada
  publikované: 31.01.2017 15:29 | autor: Pavol Bada (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Štúdium a SD
  Sociálna poisťovňa bola požiadaná na základe slobodného prístupu k informáciám o informáciu k tejto problematike. Odpovedala..."...ten kto sa pripravuje (študuje na strednej odbornej škole po skončení ZDŠ teda od 15 rokov) na zamestnanie I. (II.) prac. kategórie a nastúpi pracovať do tejto kategórie, tak sa mu celé obdobie štúdia pre výpočet SD započítava v tej kategórii do ktorej nastúpil..."
  publikované: 19.02.2017 11:48 | autor: Tibor Fülöp (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014