Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Deň otcov na Slovensku

... Slovo otec je pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. ..
Veru, už je to tak, 16. júna 2019 si mnohí na Slovensku, spomenú na svojich otcov. Áno, na otcov a nie len na jedného otca.  Podľa Wikipédie, totiž pod výraz otec patria najmenej: adoptívny otec, biologický otec, birmovný otec, cirkevný otec, duchovný otec, krstný otec, nebeský Otec, otec národa, starý otec, svadobný otec a Svätý otec. Podľa mňa každý z nich, ak sa správa ako má, si zaslúži aby si naňho, aspoň raz do roka, niekto spomenul. Slovo otec je  pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. Podľa knihy kníh – Biblie, prvým otcom tvorstva je Boh. Ale až Američania v roku 1910, vymysleli Deň otcov.

Ja sa ale chcem trocha zamyslieť nad 4. Božím prikázaním, ktoré znie: „Cti otca svojho a matku svoju ...!“  Totiž, slovo otec sa  v širšom chápaní vzťahuje nielen na detí, ich rodičov, ale aj na predstavených a ich podriadených. Aspoň tak sa to píše v útlej brožúrke z roku 1926.

Prečo si teda máme ctiť rodičov a teda aj otca ?

1. Človek pozostáva z tela i duše. Dušu dáva Boh a telo rodičia.

2. Pre ich múdrosť pri spravovaní rodiny a výchove detí.

3. Pre ich obetavosť, ktorou plnia svoje  povolanie rodiča pri starostlivosti o detí.

Čo dlhujeme rodičom ?

1. Úctu a to nielen v slovách ale aj v skutkoch.

2. Lásku, ktorá im bude robiť dobre nielen na duši ale aj na tele, najmä keď rodič trpí telesnou alebo duševnou núdzou.

3. Poslušnosť, najmä dovtedy, pokiaľ sú detí pod mocou a dozorom rodiča. Po dosiahnutí dospelosti sa patrí, aby dieťa rodiča prosilo o radu a vypočulo si ju. Prísnou poslušnosťou dospelé detí, už nie sú k rodičom viazané.

A čo je rodič povinný k svojmu dieťaťu ?

1. Dieťa  správne a rozumne milovať.

2. Dobrý rodič je povďačný Pánovi za dieťa ako za najvzácnejší dar, čo má dokazovať dobrou výchovou. Treba sa starať nielen o dušu dieťatka ale aj o jeho pozemské šťastie.

Keď Boh na hore Sinaj vyhlásil svojich 10 prikázaní, neurčil ich iba pre rodinu, ktorá pozostáva z rodičov a niekoľkých detí, ale chcel sa nimi postarať o celú veľkú rodinu ľudského pokolenia. Preto musia byť nielen tí čo rozkazujú, ale aj tí čo poslúchajú. Bez toho niet na svete poriadku, pokoja a šťastia. Takéto boli v stručnosti, názory na úlohu otca, už pred 93 rokmi.

A čo dnes ? Podľa mňa, platia aj dnes. Rola otca a matky, od počatia dieťaťa sa totiž pri starostlivosti a výchove dieťaťa,  nedá rovnocenne nahradiť ničím a nikým. Samozrejme, že by bolo dobre, ak by sme si na otcov nespomínali len raz do roka, ale ak by sme to robili, čo najčastejšie. Najlepšie dennodenne. Žiaľ, v živote to vždy takto nevychádza. Ale ako sa hovorí, kde nemôže byť vykonaný skutok, aj snaha sa počíta. Všetkým otcom prajem, aby ani zrnko z ich otcovstva nevyšlo nazmar. Doko. 

Na podobnú tému píšem aj na http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=48582a367534d0f808ecac8e4c454114


O čom sa písalo ? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014