Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ďalšia hrubá dezinformácia zo strany ministra obrany

...čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl môže nariadiť len prezident, a to iba v čase vojnového stavu. ..
Média zaznamenali tieto slová ministra obrany: ..."Robíme všetko pre to, aby sme k mobilizácii nepristúpili. Oceňujem, že sa nám hlásia tí, ktorí nečakajú na papier o mobilizácii. Zatiaľ sme neurobili žiadne rozhodnutie, ale máme pripravené dokumenty na to, aby sme vybraný personál v niektorých regiónoch mobilizovali, ak to bude nevyhnutné."  

Pán minister, síce nie ste vojak, ale ako minister rezortu, ktorý riadi vojakov, by ste mali vedieť vo vzťahu k mobilizácii aspoň toto: 

1. V čase núdzového stavu, môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

2. V čase vojnového stavu, môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,

c) povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, alebo

d) nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.

Časom vojnového stavu je obdobie odo dňa jeho vyhlásenia do dňa jeho skončenia alebo do uplynutia času, na ktorý bol vyhlásený, alebo do dňa vypovedania vojny.  Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny. Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Takže, žiadnu mobilizáciu počas núdzového stavu, nesmie na Slovensku nikto vyhlásiť, lebo to nedovoľuje žiadny zákon. A nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl môže len prezident, a to iba v čase vojnového stavu. Samozrejme, len vtedy, ak Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny. A TO NEHROZÍ !!!!

Pán minister, ak ste mali náhodou na myslí hospodársku mobilizáciu, tak tam sa ľudia  nemobilizujú, tam sa iba prikazuje. Potom môžete urobiť akurát to, že vybranému personálu v niektorých regiónoch, ak to bude nevyhnutné, doručíte príkazy na pracovnú povinnosť. Chcel by som Vás pán minister poprosiť, aby ste už začali konať ako minister a nie ako hovorca rezortu ministra obrany.  Situácia totiž, skutočne, začína byť veľmi vážna. Všetkým prajem chladnú hlavu. doko


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014