Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Budeme mať konečne, zákon o štrajku ?

.. neprehliadnuteľný je aj náš zlý medzinárodný imidž, spôsobený neexistenciou zákona o štrajku, lebo ho okrem našej ústavy vyžaduje aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach...

Dnešná koalícia sa vlády na Slovensku  ujala  v sobotu 21. marca 2020, keď už od 12.3.2020 bola pre ochorenie Covid – 19, vyhlásená celoštátna mimoriadna situácia.  Pričom voľby boli 29.2.2020. Spomínam to preto, že aj napriek veľmi zložitej situácii, vo veľmi krátkom čase a bez zbytočných politických ťahaníc, začala štát riadiť nová vláda a to pod vedením pána Matoviča. Podotýkam, že táto koalícia sa k moci dostala predovšetkým preto, že sľubovala zatočiť s korupciou vo všetkých sférach nášho života. Niečo máličko už síce stihli zrealizovať, ale väčšina zmien v tejto oblasti, súčasnú vládu ešte len čaká. Tak trocha mimo tento rámec, ide snaha predsedu vlády, pána Matoviča, ktorý chce predložiť návrh zákona, tak aby blokovanie diaľnic napr. pri štrajku, sa považovalo za trestný čin, ako je to vraj aj v iných civilizovaných krajinách.

A tak by v tejto súvislosti bolo dobre, aby si vláda všimla aj tú skutočnosť, že Ústava SR v Čl. 37 síce zaručuje právo na štrajk, ale len za dodržania podmienky, že právo na štrajk sa ustanoví zákonom. Ten ale do dnešného dňa, ešte nebol ani napísaný. Pritom podľa Čl. 2 ústavy, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na rozdiel od štátnych orgánov, každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Nie div, ak som sa stretol aj s názorom, že predsa o štrajku sa píše v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Áno, je to pravda, ale len sčasti, lebo tento zákon začal platiť už v roku 1991, ale naša ústava až od roku 1993. A naviac, tento zákon špecificky rieši iba štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy a nie štrajk, tak ako je uvedený v Čl. 37 Ústavy SR. A neprehliadnuteľný je aj medzinárodný dopad neprijatia zákona o štrajku. Totiž, v tejto súvislosti všetky naše vlády, už od vzniku SR nedodržujú nielen našu ústavu, ale ani Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Tam sa totiž píše: „ Štáty, zmluvné strany Paktu, sa zaväzujú zaistiť právo na štrajk za predpokladu, že je vykonávané v súlade so zákonmi príslušnej zeme.“ (Čl.8 bod 1, písm, d).

Neviem, či je ešte niekde  inde na svete taký štát, ktorý by (ne)mal také zákony o štrajku aké sú v SR ? No jedno je úplne isté. Ak sa poslanci konečne nezobudia, mal by sa podľa mňa zobudiť generálny prokurátor. Ústava SR v Čl. 149 totiž jasne stanovuje... „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“  Ako nás teda chráni, ak nevieme ako si máme uplatniť ústavné právo na štrajk?  

Záver. Nie všetko, čo robí súčasný parlament a vláda, musím pochváliť, ale to, že predseda vlády, pán Matovič má snahu konečne zákonom vyriešiť naše ústavné právo na štrajk, a tak predísť možnej anarchii, sa dá len oceniť. Príjemné ukončenie, najkrajšieho mesiaca roka praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014