Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Biele kone ?

... výrazom biely kôň je slangovo označená osoba, ktorá je naklonená k páchaniu protiprávnej činnosti, a jeho úlohou je kryť osobu, ktorá má z tejto činnosti prospech... aj foto

Úplnou náhodou som si všimol pomerne málo známy fenomén, ktorý asi dlhšie kvitne najmä v zdravotníctve a vysokom školstve. Totiž v spomínaných oblastiach sa pomerne často, na ich web stránkach, objavujú personálne obsadenia jednotlivých pracovísk, kde na vedúcej  funkcii figuruje osoba, ktorá má skoro najnižšie vzdelanie z celého osadenstva pracoviska. Uvediem skutočne existujúce príklady:

Zdravotníctvo

Vysoké školstvo:

Vedúci katedry - PhDr. Meno Dosaď, PhD

Garant odboru – prof. MUDr. Mgr. Meno Dosaď, CSc.

Profesor - prof. Ing. Meno Dosaď, PhD, DrSc.

Docent – doc. Ing. Meno Dosaď, PhD

Možno, že mám konzervatívne myslenie, ale ja som žil a žijem v tom, že do vedúcich funkcii sa majú dosadzovať ľudia s najlepšími predpokladmi pre výkon danej vedúcej funkcie. Overil som si to aj v ust. § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Tam sa píše toto:

... „Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca ...“

Takže, veľmi pochybujem o tom, aby vedúci lekár s titulom Bc. dokázal úspešne riadiť oddelenie lekárov, na ktorom všetci jeho podriadení majú vyššie vzdelanie alebo aby vedúci katedry s najnižším titulom, dokázal úspešne viesť katedru obsadenú profesormi a docentmi.  Tak som začal uvažovať, či za tým niečo nie je. Zasa som si pomohol zákonom kde sa píše. ... „Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa osobitného predpisu. Vedúci zamestnanec nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ak zákon neustanovuje inak...“Skratka, každý človek vo vedúcej funkcii má pomerne striktne stanovené obmedzenia. Jeho podriadení ale tieto obmedzenia nemajú. Takže, podriadeným v takomto kolektíve sa paradoxne žije pohodlnejšie, keď im šéfuje niekto, kto im nesiaha ani po kolená, ako keby tam bol šéfom niekto, kto je im rovnocenný partner.

Rád by som sa mýlil. No takáto prax, podľa mňa,  zaváňa obrazne povedané, výrazom biely kôň. Odcitujem Wikipédiu kde sa  uvádza, že  ... „ výrazom biely kôň je slangovo označená osoba, ktorá je naklonená k páchaniu protiprávnej činnosti, a jeho úlohou je kryť osobu, ktorá má z tejto činnosti prospech...“  Po slovensky preložené, takí vedúci pracovníci, o ktorých píšem vyššie, zrejme za to, že ich niekto dal do vedúcej funkcie na výkon ktorej nemajú dostatočne predpoklady, pardonujú svojim podriadeným ich možné prešľapy. Inak tiež povedané títo vedúci, asi kryjú činnosti podriadených, z ktorých majú podriadení najmä osobný prospech. A to už kóšer nie je.  Lebo  v konečnom dôsledku to, obrazne povedané, môžu odskákať pacienti alebo študenti, ktorí sa na takýchto pracoviskách ocitnú.

Prajem úspešný nový rok 2019. doko


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014