Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Aj pápež je iba človek

... Boh po svojej práci na 7. deň odpočíval, doprajme to teda aj pápežovi ...
V stredu 6.2.2013 pápež Benedikt XVI. vo svojej katechéze počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. citoval z knihy Genezis tieto slová: ... „ Za šesť dní Boh tvorí a napĺňa svoje dielo a v siedmy deň, v sobotu, zanecháva činnosť a odpočíva. Deň slobody, deň spoločenstva s Bohom.“ Pondelok 11.2.2013 okolo poludnia, všetky svetové významné agentúry oznamujú správu, že pápež Benedikt XVI. chce 28.2.2013 o 20.00 hod. odstúpiť zo svojej pozície. Reakcie na tento jeho krok boli okamžité. Vyjadrovali sa hlavy pomazané, študované aj laické. No veru ich odpovede neboli rovnaké, ba povedal by som, že boli rozporuplné. Jedna skupina je počínaním pápeža zaskočená a je hlboko sklamaná a druhá jeho krok chápe a oceňuje, lebo to akosi aj čakala. Ja nie som ani politik, ani kňaz, ale len obyčajný radový veriaci človek. Čo si mám o tom myslieť a ako sa s tým vyrovnať? 1. Rešpektujem slobodnú vôľu a konanie u iných, prečo by som nemal aj u pápeža. V tomto kontexte plne chápem počínanie Jána Pavla II. ale aj Benedikta XVI., obidvaja sa rozhodli slobodne a dobrovoľne. Prvý chcel slúžiť Bohu do absolútneho konca svojich duševných aj fyzických síl aj to urobil, druhý si priznal, že už nemá potrebné duševné aj fyzické predpoklady na 100 % výkon služby Bohu v tejto výnimočnej pozemskej funkcii a preto z nej radšej odstúpi a bude Bohu a cirkvi užitočnejší aj v inej oblasti. Podľa mňa obidvaja to urobili správne a svojim počinom by pre nás mohli byť vzorom. 2. V histórii cirkvi sme svedkami najmä toho, že svätým, čiže našim vzorom by mal byť predovšetkým človek, ktorý počas svojho pozemského života veľmi veľa fyzicky trpel pre Boha a cirkev. Takým bol aj Ján Pavol II. Terajší pápež Benedikt XVI. evidentne až tak fyzicky pri riadení cirkvi netrpí, ale o to viac asi trpí jeho duša, čo my ťažko vidíme, ale dá sa to tušiť. A aj napriek tomu by mal byť pre nás vzorom. Dokázal totiž vytvoriť pre cirkev, ale aj sekulárnu spoločnosť jasne viditeľný precedens, a to v tom, že aj odísť z akejkoľvek pozemskej funkcie treba vedieť v pravú chvíľu a nesmie to vyznieť ako hanba či poníženie. 3. Pápež nie je len pontifik, ale je aj svetský funkcionár, niečo ako prezident, či monarcha. To znamená, že okrem cirkevných záležitostí musí vedieť riadiť aj chod štátu Vatikán. Samozrejme, že to nerobí sám, ale má na to svoj aparát. A tento aparát ho podľa mňa asi pri výkone jeho funkcie nepodržal. Inak povedané, nebol až taký spoľahlivý a oddaný pápežovi Benediktovi XVI. aby sa pápež mohol naňho na 100 % spoľahnúť. Nepriamo, ale aj priamo to v ostatných hodinách povedali viacerí cirkevní teoretici a znalci vatikánskych pomerov. A na vyriešenie tejto situácie si už Benedikt XVI. netrúfol. Chce to prenechať svojmu nástupcovi. Je na tom niečo zlé? Podľa mňa nie! 4. Obidvaja pápeži Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. veľmi dobre pochopili, že svet v 21. storočí je oproti dobe v ktorej Ježiš Kristus zakladal cirkev síce v mnohých oblastiach úplne iný, ale niečo predsa len ostalo spoločné a tým je viera v Boha. A to, že pri realizácii tohto cieľa zvolili odlišné metódy podľa mňa nemôže byť škodlivé cirkvi, a určite by nemalo poškodiť ani jednému z nich. Naopak, aj my by sme sa vo svojom pozemskom živote mohli inšpirovať ich rozhodnutiami. Samozrejme, že pápež je ten subjekt v cirkvi, ktorý navonok formuje jej imidž, ale to, kto a akým spôsobom to bude realizovať, by podľa mňa nemalo u veriaceho človeka až tak rozhodovať o tom, ako hlboko bude veriť v Boha. Podľa mňa, matematicky povedané, sila cirkvi je priamo úmerná len sile viery ľudí v Boha a nie pozemskej moci, ktoréhokoľvek pápeža. Ale pravda je aj tá, že úmerne tomu, aká je silná cirkev je silný aj pápež. Takže vo vzťahu viery, cirkvi a pápeža existujú akési spojené nádoby, ktoré sa navzájom hlboko ovplyvňujú a v budúcnosti tiež ovplyvňovať budú. A to by podľa mňa mohlo byť zárukou toho, že takýmto interaktívnym pôsobením sa u ľudí viera v Boha bude aj budúcnosti len utužovať. Na záver trocha odľahčene. Keď Boh po splnení svojho cieľa, stvorení Sveta, mohol a dokázal odpočívať, prečo by toto nemalo byť dopriate aj pápežovi Benediktovi XVI., jeho námestníkovi tu na Zemi? Svoje písanie si dovolím ukončiť slovami, ktoré Ján Pavol II. adresoval ľuďom na tejto Zemi... „Nebojte sa“. Príjemný deň praje doko.

Religiozita | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014