Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Aj na Slovensku musí byť povinné očkovanie, proti COVID – 19

...samozrejme pre tých, ktorým to z výkonu ich pracovných činnosti vyplýva...
Zaráža ma ako sa mnohí naši obyvatelia, stavajú proti očkovaniu k ochoreniu COVID – 19. Ale najmä ma zaráža ako si vláda nevie nájsť spôsob na využitie všetkých možnosti, ktoré jej dáva ústava aby určitým svojim obyvateľom nariadila  povinné zaočkovanie proti spomínanému ochoreniu. Pri tomto konštatovaní sa opieram o Čl. 35 Ústavy SR, ktorý úplne jednoznačne stanovuje toto:

„ (1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. (2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.“ Pritom zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy uvádza, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

A tak podľa mňa, stačí ísť jeden zákon po druhom a prídeme k tomu, že najmenej nižšie uvedené skupiny obyvateľov Slovenska, by mohli mať k tomu, aby dokázali plniť svoje povinnosti aj počas pandémie COVID – 19 ako jednu z podmienok výkonu ich povolania alebo činností, stanovenú požiadavku na zaočkovanie potrebnou vakcínou. Napríklad by tam mohli byť:

1. príslušníci silových rezortov, čiže vojaci, policajti príslušníci Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojení príslušníci finančnej správy.

2. poslanci NR SR, prezident SR, členovia vlády SR, sudcovia, prokurátori a všetci ďalší volení funkcionári štátu a obecnej samosprávy.

3. štátni zamestnanci pri výkone štátnej služby a zamestnanci vo verejnej službe, ktorí vykonávajú práce vo veciach verejného záujmu a vykonávanie úkonov súvisiacich s územnou samosprávou zamestnancom v pracovnom pomere.

4. zamestnanci vo verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území SR alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v takom počte a zložení, aby sa pre občanov zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť.

5. zamestnanci z kritickej infraštruktúry, ktorých úlohou je zabrániť narušeniu alebo zničeniu tejto infraštruktúry, a tak predísť závažným nepriaznivým dôsledkom v hospodárskej a sociálnej funkcii štátu, ako aj ochrániť potrebnú kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia.

Určite by som mohol pokračovať aj ďalej, ale zmyslom tohto blogu nie je to, aby som suploval tých, čo za takúto činnosť berú plat, ale jeho účelom je na príkladoch poukázať ako sa dá pri dodržaní platných zákonov, niektorým ľuďom na Slovensku nariadiť povinné očkovanie. Ak by totiž vláda zverejnila nejaký takýto prehľad tých, čo z titulu svojej práce by mali byť zaočkovaní, v opačnom prípade by túto prácu nesmeli vykonávať, potom by určite ušetrila na megalomanskej kampani, ktorú pripravuje lebo ľudia by si priamo mohli skontrolovať  aj to, kto vodu káže a víno pije.

A úplne na záver. Ja osobne som už dlhšie zaočkovaní oboma dávkami vakcíny a veru nepatrím do žiadnej zo spomínaných oblastí. Teraz sa cítim akosi slobodnejšie. Príjemné  letné dni a vlastný rozum pri rozhodovaní o očkovaní praje všetkým doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

 1. Pochybnosti o povinnom očkovaní
  Ak by sa postupovalo tak, ako je v blogu uvedené, čo s jednotlivcami vymenovaných skupín, ktorí by povinné očkovanie odmietli? Prišli by o zamestnanie?
  BTV: Pred akýmikoľvek úvahami o vynucovaní covid očkovania treba pripomínať, že ešte stále tu nemáme riadne schválené a spoľahlivo, dlhoročne preverené očkovacie látky. Všetky majú od Európskej liekovej agentúry len podmienečné (predbežné) schválenie. Výskumy o efektivite, bezpečnosti a prípadných dlhodobých následkoch nových mRNA či GMO vakcín budú pokračovať ešte roky… Mimochodom, to je jeden z dôvodov, prečo výrobcovia neručia za svoje vakcíny.
  jeden z dôvodov, prečo je pri nových vakcínach zdržanlivá aj veľká časť lekárov. Podľa informácií RTVS z apríla sa covid očkovaniu vyhli dve tretiny slovenských lekárov. Podobný problém so zdržanlivosťou časti lekárov nie je len na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Aký je aktuálny stav, ministerstvo zdravotníctva neuvádza. Odmieta o tom informovať !!!

  publikované: | autor: Jozef Oskoryp (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Príslušníci silových rezortov, napr. prof. vojaci veru na vyýber nemajú
  (1) Profesionálny vojak je povinný
  a) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne oboznámený,
  p) podrobiť sa lekárskej prehliadke a odbornému vyšetreniu; očkovaniu a ďalším profylaktickým opatreniam, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby,
  Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, právne záväzné akty Európskej únie, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vojenskú prísahu. Služobná disciplína je aj povinnosť dodržiavať vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov, Etický kódex profesionálneho vojaka, vojenské predpisy, služobné predpisy a ostatné interné predpisy, s ktorými bol profesionálny vojak riadne oboznámený.
  Ak by teda napr. prof. voj. bolo prikázané povinné očkovanie a oni by ho odmietli, potom by porušili vojenskú disciplínu a to by mohol byť aj dôvod na prijatie príslušných personálnych opatrení.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Dôstojnosť a sebaúcta každej ľudskej bytosti je prvoradá
  Je nemysliteľné a scestné prikázať zákonom určitým skupinám ľudí dať sa povinne očkovať experimentálnymi vakcínami. Štát určí bez možnosti občana sa vyjadriť a slobodne rozhodnúť? Smutná realita zahŕňajúca v sebe samej znaky totality. Bohužiaľ.
  publikované: | autor: Jozef Oskoryp (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Súzvuk prijatých opatrení vlády a predstavy občanov na riešenie
  situácie spôsobenej COVID-19, nebude nikdy dokonalý. Vždy sa bude niekto cítiť viac či menej podvedený. Od toho je ale demokraticky zvolená vláda, aby našla optimálny spôsob, ktorý v záujme väčšiny občanov pretransformuje do príslušných zákonov. To je demokracia, v opačnom prípade, keď si bude každý robiť to čo chce, nastane anarchia a po nej nastúpi totalitná diktatúra.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. To mi ale je novota, pán Matovič !
  Očkovacia lotéria svoju úlohu spĺňa. Jej prioritou bolo odmeniť zaočkovaných. V stredu 25.8.2021 to vyhlásil minister financií p. Matovič (OĽANO). Potom, podľa mňa, mali každému zaočkovanému poslať pošt. poukážkou napr. po 100 euro a vec by bola vybavená a to bez zbytočného cirkusu.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Vojakom, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať, hrozí Naď až vyhadzovom
  podľa mňa, pán minister obrany prišiel na to neskoro. Veď už tu máme 3. vlnu pandémie.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014