Jozef Kotulič

Vrcholom demokracie je plná garancia ústavných práv občanov, aj listového tajomstva

... v čase vojny a vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: obmedziť listové tajomstvo ...
27.04.2017 19:28 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Zdevastované právo na Slovensku škodí nielen Weisovi, ale aj nám ostatným

...Veď je absolútne nepredstaviteľne aby osoba, ktorá počas jazdy sedí na sedadle určenom pre vodiča, mala na svojom kline inú osobu, a tá aby bola súdom považovaná za vodiča. Stačí si predstaviť, že na kline miesto dospelej osoby sedí dieťa, aj to by súd považoval za vodiča ?
11.04.2017 17:21 | celý článok | osobné | Zákony | komentáre: 0

Minimálny a minimálnejší dôchodok

....Podľa mňa je skutočný význam MiD preceňovaný. A to preto, že sa ročne týka iba obmedzeného počtu ľudí a vôbec nerieši tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli byť dôchodkovo poistení najmenej 30 rokov, ....
02.12.2016 13:10 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Verdikt - pilot, ktorý zostrelením civilného lietadla zavraždil 164 ľudí, bol oslobodený

...ide síce o vymyslený príbeh, ale varovne zaznieva výsledok hlasovania, kde až 65 % hlasujúcich na Slovensku, by takéhoto pilota oslobodilo hoci, ...
18.10.2016 15:21 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 2

Mečiarova amnestia zo 7.7.1998 je od samého začiatku protiústavná

... ale čo chceme, keď na Slovensku sú stále politici ale aj právnici, ktorí aj to, čo my radoví občania vidíme len biele alebo čierne, oni vidia v dúhových farbách ...
17.10.2016 13:00 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Podstata valorizácie dôchodkov

.. podľa mňa, ak sa majú meniť podmienky valorizácie, mala by tomu predchádzať široká diskusia a to nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi samotnými užívateľmi dôchodkov....
10.06.2016 10:44 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú

... život je plný paradoxov, potvrdzujú to aj snahy súčasných politikov v Čechách, ale aj na Slovensku, prinavrátiť v nejakej forme to, čo tu už niekedy bolo a to pracovné kategórie ....
18.05.2016 07:26 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Štrajk na slovenský spôsob

... všetci čo sa rozhodli štrajkovať musia počítať s veľmi silným nepriateľom, ktorým je pochybný právny systém na Slovensku a populisticko-demagogické rinčanie zbraní predsedu vlády a jeho niektorých ministrov ...
22.01.2016 17:07 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Ako sa ľahšie vyznať v dôchodkovom systéme na Slovensku

...Väčšina čitateľov zrejme vie, že systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku je veľmi zložitý.....
14.01.2016 16:31 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Materská dovolenka a skončenie pracovnoprávneho vzťahu uzavretého na dobu určitú

... ochranná lehota pre poistenkyňu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je podľa ust. § 32 osem mesiacov...
24.07.2015 14:03 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Prezident by referendum nemal vyhlásiť

... a to preto, že 400 000 ľudí podpisovalo petíciu za to, aby v referende boli prejednané 4 otázky, teda nikto okrem nich nesmie dať súhlas k tomu, žeby sa hlasovalo iba o 3 otázkach...
29.10.2014 12:19 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Príbeh o „sociálnom konaní“ štátnych inštitúcií

... aj také máme úrady, ktoré nielen, že porušujú zákony, ale konajú aj nesociálne...
07.05.2014 20:47 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Ako optimalizovať platby za vykurovanie bytov ?

... skôr než zbilancujete voľby v BB kraji, skúste sa zamyslieť aj nad tým ako neplatiť za teplo, ktoré ste nespotrebovali...
24.11.2013 12:29 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Nesúhlas s výpoveďou - pracovnoprávna skamenelina z éry socializmu

... realita z praxe potvrdzuje domnienky opozície, že súčasná novela Zákonníka práce je postavená na skamenelinách z éry socializmu...
05.04.2013 09:02 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Znížovanie práceneschopnosti zamestnancov

... iba nejaký alibistický zoznam to iste nevyrieši....
26.02.2013 09:35 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Zmeny pri cestovaní na pracovnú cestu a pri prestávke na odpočinok a jedenie

... konečne je možné získať za čas strávený v dopravnom prostriedku pri cestovaní na pracovnú cestu, aj nejakú satisfakciu...
13.12.2012 10:57 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Nároky zamestnancov pri organizačných zmenách

... zmeny platné od 1.1.2013 sú výhodnejšie...
12.12.2012 07:56 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Všetko o dodatkovej dovolenke

...Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne...
11.12.2012 13:06 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Nočná práca zamestnanca

...pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa...
31.01.2012 14:28 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 1

Pracovné voľno

... Člen volebnej komisie má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo platu...
30.01.2012 16:38 | celý článok | právo | Zákony | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014